null

Pomiary ruchu rowerowego 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skomplikowana sytuacja transportowa związana z pandemią utrudnia jednak prowadzenie w ostatnich latach pomiarów, których wyniki można w prosty sposób zestawić ze starszymi badaniami. Pomiary ruchu rowerowego, które zostały zrealizowane w czerwcu 2021 roku, dostarczyły jednak wiele interesujących danych. 

Po raz kolejny ul. Kasprzaka przy al. Prymasa Tysiąclecia jest punktem, gdzie zarówno w godzinie szczytu porannego (506 poj./h) jak i podczas szczytu popołudniowego (574 poj./h) odnotowano najwięcej rowerzystów. Zestawiając wyłącznie wyniki z mostów najbardziej obleganym jest Most Łazienkowski (434 poj./h w szczycie porannym i 752 poj./h w szczycie popołudniowym). Ogromny wpływ na taki wynik miało otwarcie kładki pieszo-rowerowej pod mostem w 2017 roku.

Podczas pomiarów przeprowadzonych w 2021 roku odnotowano 47 380 pojazdów (jest to spadek o 8,9% w stosunku do 2020, gdzie zliczono 51 985 pojazdów). Porównując dane z 2021 roku do danych z 2019 (44 265 pojazdów) odnotowano wzrost – 7,0%.

Precyzyjne oszacowanie wielkości ruchu rowerowego stanowi wyzwanie wymagające kompleksowych i regularnych badań zakrojonych na szeroką skalę. Po ustaniu pandemii cel ten powinno się udać zrealizować, w czym wydatnie pomoże rozbudowa i modernizacja systemu liczników automatycznych oraz ich wcielenie do systemu APR.

Wiadomo jednak, że co do zasady wzrost ruchu rowerowego jest powiązany z rozwojem infrastruktury rowerowej. Taką zależność od lat można zaobserwować również w Warszawie.
Widać to nie tylko na przykładzie popularnych tras, lecz również tych, na których ruch rowerowy jest znikomy. Znamiennym przypadkiem jest most Poniatowskiego, który choć prowadzi wprost do centrum i z pominięciem konieczności podjazdu pod skarpę, to jest najmniej popularny wśród rowerzystów. Brak infrastruktury rowerowej przeważa nad dogodną lokalizacją.

Po okresie budowy ważnych tras na obrzeżach Warszawa wkracza w epokę likwidacji barier w rozwoju ruchu rowerowego również w centralnych obszarach miasta. W 2021 r. na różnym etapie projektowania lub budowy są odcinki wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. Trwa budowa wyczekiwanych połączeń naziemnych w rejonie ronda Dmowskiego. Zapowiedziana została przebudowa śródmiejskiego odcinka Alej Jerozolimskich.

Sieć tras rozwijana jest w tempie kilkudziesięciu km rocznie i obecnie jest już blisko 2,5 razy większa niż jeszcze kilka lat temu. Z dużym prawdopodobieństwem jej długość przekroczy na koniec 2021 roku 700 km. Według Strategii Transportowej m.st. Warszawy do osiągnięcia pełnej sieci tras rowerowych potrzeba ok. 900 km infrastruktury. Cel ten, choć wciąż jeszcze odległy, jest jednak jak najbardziej osiągalny.

Załączniki: