null

Pomiary ruchu rowerowego 2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<P><b>Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2017 został przeprowadzony na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich. Pomiary ręczne wykonano w 53 miejscach w Warszawie. Pomiary automatyczne wykonały liczniki rozmieszczone w 19 punktach. Pomiar wykonało Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.</b></p>

Pomiary ręczne wykonywane były w dni powszednie (wtorki, środy i czwartki) w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 12:00-17:00. Każdy kwadrans zapisywany był oddzielnie, by możliwe było wskazanie zmian w natężeniu ruchu w trakcie poszczególnych pomiarów w interwałach piętnastominutowych. Pomiarów dokonano w dniach 20, 23, 25, 27, 30 maja 2017 r. oraz 1, 7, 8 czerwca 2017 roku. Punkty pomiarów ręcznych były pogrupowane przestrzennie (centrum, Al. Jerozolimskie, południe, północ, wschód, zachód) oraz według koncentracji czasowej (weekend-1 i weekend-2).

Każda grupa obejmowała od 4 do 10 punktów pomiarowych, wymienionych w Załączniku 1. Wszystkie punkty w obrębie jednego obszaru badane były jednocześnie. W zależności od liczby badanych relacji, widoczności i przewidywanego natężenia ruchu, każdy punkt obsługiwało od 1 do 4 osób, wcześniej przeszkolonych, aby zapewnić jednolite podejście do pomiarów.

Badania ręczne obejmowały następujące atrybuty: kierunek jazdy, płeć, rodzaj roweru (publiczny, sportowy bądź miejski), strój (sportowy bądź zwykły, z kaskiem lub bez kasku) oraz wybrany rodzaj infrastruktury (droga dla rowerów – w tym ciąg-pieszo rowerowy, chodnik, jezdnia – w tym pas rowerowy). Ponadto zaznaczano osoby, które jechały bus pasem, jezdnią pod prąd lub poruszały się po infrastrukturze rowerowej za pomocą innych urządzeń (rolki, hulajnogi, segwaye itp.).

Załączniki: