null

Pomiary ruchu rowerowego 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p><b>Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 został przeprowadzony na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich w 52 miejscach w Warszawie. Pomiar wykonało Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.</b></p>

Pomiary wykonywane były w dni powszednie (wtorki, środy i czwartki) w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-19:00 oraz w sobotę w godzinach 12:00-17:00. Każdy kwadrans zapisywany był oddzielnie, by możliwe było wskazanie zmian w natężeniu ruchu w trakcie poszczególnych pomiarów w interwałach piętnastominutowych. Pomiarów dokonano w dniach: 2, 7, 8, 9, 11, 14 i 15 czerwca 2016 roku.

Punkty pomiarowe były pogrupowane przestrzennie (centrum, Al. Jerozolimskie, południe, północ, wschód, zachód) oraz według koncentracji czasowej (weekend-1 i weekend-2). Każda grupa obejmowała od 4 do 10 punktów pomiarowych, wymienionych w Załączniku 1. Wszystkie punkty w obrębie jednego obszaru badane były jednocześnie. W przypadku pomiarów weekendowych, za zgodą ZDM, dzięki dostatecznej liczbie osób obie grupy zostały zbadane tego samego dnia. W zależności od liczby badanych relacji, widoczności i przewidywanego natężenia ruchu, każdy punkt obsługiwało od 1 do 4 osób, wcześniej przeszkolonych, aby zapewnić jednolite podejście do pomiarów. Rozmieszczenie liczących w poszczególnych punktach pomiarowych zostało uzgodnione z Zarządem Dróg Miejskich.

Badane atrybuty obejmowały kierunek jazdy, płeć, rodzaj roweru (publiczny, sportowy bądź miejski), strój (sportowy bądź zwykły, z kaskiem lub bez kasku) oraz wybrany rodzaj infrastruktury (droga dla rowerów – w tym ciąg-pieszo rowerowy, chodnik, jezdnia – w tym pas rowerowy). Ponadto zaznaczano osoby, które jechały buspasem bądź jezdnią pod prąd.

Omówienie wyników pomiarów

Ruch rowerowy rośnie stabilnie, a tegoroczne badanie pokazało, że do najbardziej obciążonych tras w Warszawie dołączyła przedłużona trasa rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II – w popołudniowym szczycie przejeżdża tu w obu kierunkach ponad 600 rowerzystów na godzinę, najwięcej w całym mieście.

W ramach badania, tradycyjnie już wykonano oszacowanie udziału ruchu rowerowego w ruchu niepieszym, w wybranych miejscach – na dwóch mostach, w centrum miasta (most Świętokrzyski) i na obrzeżach (most Siekierkowski). Na przykładzie tych dwóch przekrojów wyraźnie widać, że ruch rowerowy w centrum jest znacznie większy – na moście Świętokrzyskim stanowi on 8,8% ruchu niepieszego, podczas gdy na moście Siekierkowskim – 2,9%. Ten drugi wynik nie odbiega znacząco od średniej dla całego miasta (wg wyników Warszawskiego Badania Ruchu z 2015 roku: 3,8%), natomiast na centralnie położonym moście wyraźnie ją przekracza.

Wyniki zostały porównane z danymi z poprzednich lat i tam, gdzie są dostępne, także z danymi historycznymi sprzed 2014 roku. Wzrostowa tendencja jest jednoznaczna – biorąc pod uwagę wszystkie punkty pomiarowe, które powtórzyły się po roku, ruch rowerowy wzrósł o 13%. Należy nadmienić jednak, że są to dane obarczone błędem wynikającym ze sposobu i częstotliwości prowadzenia badania – są to dane z jednorazowych pomiarów, wykonywanych ręcznie.

Największa zmiana nastąpiła wzdłuż al. Jana Pawła II. Wiosną 2015 roku, jeszcze przed zbudowaniem drogi dla rowerów, pomiary przy rondzie ONZ zanotowały ok. 200 rowerzystów na godzinę w kierunku Kina Femina, z których 90% poruszało się chodnikiem. W czerwcu br., obecnie prowadzone pomiary na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i al. „Solidarności” wykazały ponad 600 rowerzystów na godzinę w szczycie popołudniowym, w kierunku do/z ronda ONZ, pomimo nieoddania jeszcze oficjalnie do użytku drogi dla rowerów na tym odcinku.

Z ankiet wynika także, że 34% rowerzystów to kobiety – jest to ważny wskaźnik, bowiem wyższa obecność kobiet na rowerach wskazuje na wyższe odczucie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Niewiele ponad 20% rowerzystów nosi kask. Zarówno w przypadku płci, jak i odsetka rowerzystów w kaskach nie udało się w ciągu 3 lat prowadzenia pomiarów zaobserwować stałej tendencji.

Udział rowerów Veturilo w ruchu rowerowym wynosi ok. 6,5%. Zestawienie tej liczby z danymi z wypożyczeń Veturilo (średnio ok. 10 000 dziennie) oznacza, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, Warszawiacy odbywają dziennie ok. 150 tysięcy podróży rowerem.

Załączniki: