null

Pomiary ruchu rowerowego 2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2015 został przeprowadzony na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Zarządu Transportu Miejskiego w 52 punktach pomiarowych w Warszawie. Pomiar wykonała Polska Inżynieria Sp. z o.o.

Pomiarowi podlegało natężenie ruchu rowerowego z rozróżnieniem kierunku źródła i celu przejazdu. Pomiary prowadzono w dni powszednie: wtorki, środy, czwartki (do wyboru), w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-19:00 a także w soboty w godzinach 12:00-17:00. Ze względu na długotrwale utrzymujące się złe warunki pogodowe dopuszczono pomiar również w poniedziałek.

Punkty pomiarowe podzielono na sześć grup, punkty w tej samej grupie były mierzone jednocześnie. Wyniki pomiarów były zapisywane w piętnastominutowych interwałach. Pomiary odbywały się przy braku opadów i przy temperaturze nie mniejszej niż 10 °C.

Oprócz natężenia ruchu rejestrowano niektóre charakterystyki rowerzystów:

  • sposób wykorzystania infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe/drogi pieszo rowerowe/pasy – z wyszczególnieniem rowerzystów jadących pod prąd, chodnik, jezdnia – z wyszczególnieniem rowerzystów jadących buspasem)

  • płeć

  • rower (Veturilo, sportowy, miejski)

  • strój (sportowy, zwykły)

  • kask (tak/nie)

Omówienie wyników pomiarów

W porównaniu z wynikami z 2014 roku, różnice nie są wielkie, należy jednak podkreślić, że są to dane z pojedynczych dni pomiarowych, które trudno jest porównać ze względu na różnice pogodowe. W tym roku kapryśna pogoda w maju i czerwcu sprawiła, że pomiary przeciągnęły się do drugiej połowy czerwca, niektóre dni pomiarowe były wyraźnie chłodniejsze niż rok wcześniej.

W kilku lokalizacjach, w których dostępne są dane z pomiarów z lat 2009-2012, widać jednak wyraźną tendencję wzrostową. Wielkość ruchu rowerowego w szczycie komunikacyjnym wzrasta co roku o ok. 20-30 rowerów/godzinę.

Zadaniem pomiarowców było notowanie, czy rowerzysta korzysta z chodnika, jezdni czy z dedykowanej infrastruktury rowerowej. Tu wyniki są zróżnicowane, zależne w dużej mierze od organizacji ruchu na danym skrzyżowaniu, jednak wyraźnie widać, że w przypadku braku dedykowanej infrastruktury rowerowej większość rowerzystów korzysta z chodnika. Aby to zmienić, będziemy sukcesywnie rozbudować infrastrukturę rowerową. Tam, gdzie infrastruktura jest dobra i spójna, korzysta z niej ponad 95% rowerzystów.

Wykonawca pomiarów dokonał także obliczenia procentowego udziału rowerzystów w ruchu. Podstawą były aktualne (tegoroczne) wyniki pomiarów ruchu samochodów i napełnienia komunikacji miejskiej. Największy udział ruchu rowerowego jest na ul. Prymasa Tysiąclecia (na południe od ul. Kasprzaka) oraz na moście Świętokrzyskim – tu w szczycie popołudniowym udział ruchu rowerowego sięga nawet 10%! Widać też, że oddana do użytku jesienią ubiegłego roku trasa rowerowa wzdłuż ulic Świętokrzyskiej i Prostej szybko zyskała dużą popularność – przy rondzie ONZ przejeżdża nawet 450 rowerów/godz. w obu kierunkach.

Analogicznie jak rok temu, wykonawca obserwował wybrane cechy rowerzystów takich jak płeć, ubiór czy rodzaj roweru. Dane te są szczegółowo wymienione w tabelach 3-1. oraz 3-2. i dodatkowo pokazane na załączonych wizualizacjach.

Poza ręcznymi pomiarami, rozwijamy sieć automatycznych punktów pomiarowych. Obecnie ruch rowerowy jest stale mierzony w 11 punktach pomiarowych, i w tym roku dojdą kolejne, m.in. przy nowobudowanych drogach dla rowerów. Pracujemy też nad udostępnieniem danych z liczników na naszej stronie internetowej.

Dane z pomiarów (ręcznych i automatycznych) służą nam m.in. do planowania inwestycji - w ramach 74 mln zł przyznanych na infrastrukturę rowerową na lata 2016-2017 na czerwcowym posiedzeniu Rady Warszawy, planujemy remont najpopularniejszej trasy wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia i udrożnienie Ronda Zesłańców Syberyjskich, a także zbudowanie równoległej trasy obwodowej wzdłuż ulic Okopowa-Towarowa.

Załączniki: