null

Pomiary ruchu rowerowego 2014

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2014 został przeprowadzony na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Zarządu Transportu Miejskiego w 45 punktach pomiarowych w Warszawie. Pomiar wykonało Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Pomiary ruchu rowerowego odbywały się w dni powszednie od wtorku do czwartku w godzinach 7-9 i 15-19 oraz w soboty w godzinach od 12 do 17. W dni powszednie pomiary wykonywano z wyłączeniem poniedziałków i piątków. Pomiary wykonane zostały w dniach: 21.05, 22.05, 24.05, 31.05, 5.06, 10.06 i 11.06. Wszystkie dni pomiarowe charakteryzowały się słoneczną pogodą bez opadów, o temperaturze 20-28 st. C. Wyniki opracowano na podstawie blisko 70 tysięcy obserwacji: 55 tys. w dni robocze oraz 14,4 tys. w weekendy.

Warszawa dysponuje również danymi z Europejskiej Rywalizacji Rowerowej z lat 2014-2015. Uczestnicy rejestrowali swoje przejazdy w dedykowanych aplikacjach, które były sumowane na koniec rywalizacji. Dzięki śladom GPS powstała mapa, ukazująca najważniejsze korytarze ruchu rowerowego w Warszawie.

Omówienie wyników pomiarów

Najważniejszym ustaleniem pomiarów jest jednoznaczny wzrost ruchu rowerowego w stolicy, widoczny w punktach porównania z poprzednimi pomiarami z lat 2009 oraz 2012. W czterech różnych punktach miasta został też oszacowany udział ruchu rowerowego w podróżach ogółem. Najwyższy wynik wśród tych punktów odnotowano na rondzie Żaba w szczycie popołudniowym (3,71%) oraz wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Kasprzaka w szczycie porannym (3,43%). Średni wynik tych szacunków wynosi 2,12%. Trasa wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia powoli traci prymat wśród warszawskich dróg rowerowych na rzecz trasy wzdłuż ul. Banacha – po południu ten nowy odcinek drogi rowerowej przemierza już ponad 650 rowerzystów na godzinę w obu kierunkach.

Obserwatorzy wykonujący pomiary notowali też sposób jazdy (drogą rowerową, jezdnią lub chodnikiem) oraz specyficzne cechy rowerzystów, jak np. płeć, rodzaj roweru czy ubiór rowerzysty. I tak w miejscach, gdzie jest infrastruktura rowerowa (droga lub pas dla rowerów), korzysta z niej aż 85% rowerzystów, podczas gdy z chodnika 12% a z jezdni tylko 3%. Jednocześnie w miejscach, gdzie takiej dedykowanej infrastruktury brakuje, 65% rowerzystów wybiera jazdę chodnikiem, a tylko 35% jezdnią. Wskazuje to na konieczność budowy dobrej jakości infrastruktury dla rowerów oraz dążenia do uspokajania ruchu, bo jak widać z wyników badania, na dziś większość rowerzystów ma obawy przed korzystaniem z jezdni.

Udział kobiet w ruchu rowerowym wynosi 33% w dni powszednie, 36% w soboty.  W dni robocze 90% rowerzystów jeździ w stroju zwykłym, a pozostałe 10% w stroju sportowym. Kasku używa 15% rowerzystów. W weekend podział między strojem zwykłym i sportowym kształtuje się niemal identycznie, jednak kasku używa jedynie 3,5% rowerzystów. Dane o wykorzystanych rodzajach rowerów wyglądają następująco: 55% rowerzystów korzysta z roweru typu miejskiego, 39% z roweru typu sportowego a 5,5% z rowerów Veturilo.

Te ostatnie dane zestawiliśmy ze statystykami wypożyczeń Veturilo. Pozwoli to wnioskować o ilości przejazdów rowerowych ogółem w ciągu dnia. Biorąc pod uwagę wyłącznie dni pomiarowe, charakteryzujące się znakomitą pogodą, średnia ilość wypożyczeń Veturilo sięgnęła 11,7 tysięcy, czyli ilość przejazdów rowerowych ogółem wszystkimi typami rowerów w ładne słoneczne dni wynosi nawet 210 tysięcy.

Załączniki: