null

Podskarpowa droga rowerowa do przebudowy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Duże zmiany czekają tzw. podskarpową drogę rowerową. To jedna z najstarszych tras w Warszawie – dzięki przebudowie zostanie dostosowana do obowiązujących standardów.

Podskarpowa droga rowerowa to trasa utworzona ponad 20 lat temu na Mariensztacie, Powiślu i Solcu. Ciągnie się od Zamku Królewskiego do Łazienek. Ta trasa cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza rekreacyjną. Przez lata infrastruktura zdążyła się jednak zestarzeć i wymaga kompleksowej przebudowy. Pozwoli ona podnieść standard i bezpieczeństwo, a także ograniczyć liczbę konfliktów pieszych i rowerzystów. 

Co dokładnie się zmieni? O tym rozstrzygnie dokumentacja projektowa, którą właśnie zamawiamy. Obejmie ona odcinek od Podzamcza (skrzyżowanie ul. Grodzkiej i Wybrzeża Gdańskiego) do skrzyżowania ul. Topiel i ul. Zajęczej. Przede wszystkim kompleksowo przebudowana zostanie infrastruktura rowerowa na węźle al. Solidarności i Wisłostrady: na ul. Grodzkiej, Nowy Zjazd oraz na przejeździe pod Wiaduktem Pancera. Stworzymy tam spójną infrastrukturę (dla rowerów, ale także dla pieszych) łączącą podskarpową trasę rowerową z trasami nad Wisłą oraz z Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Przebudowa czeka również odcinek na Mariensztacie oraz droga dla rowerów na ul. Furmańskiej, ul. Browarnej oraz ul. Topiel (do ul. Zajęczej). 

W przetargu na projekt tej inwestycji zgłosiły się 3 firmy. Po sprawdzeniu ofert, podpiszemy umowę z wykonawcą, który będzie miał niecałe 12 miesięcy na przygotowanie dokumentacji budowlanej. Realizacja prac jest planowana na 2019 r.