null

Piesi i rowerzyści - badamy ruch

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruch rowerowy w Warszawie nieustannie rośnie. Wraz z tym pojawiają się przed nami nowe wyzwania. W sprostaniu im pomagają prowadzone pomiary i badania. W ostatnim czasie zleciliśmy badania relacji i potencjalnych konfliktów pomiędzy pieszymi a rowerzystami.

Celem pomiarów jest poznanie skali konfliktów między pieszymi a rowerzystami i opis tych zdarzeń. Użyliśmy kamer, aby zarejestrować i przeanalizować jak kształtuje się ruch na przestrzeni kilku godzin. Obraz był nagrywany w jakości niepozwalającej na rozpoznanie twarzy, tablic rejestracyjnych samochodów czy innych danych pozwalających na identyfikację osób. Możliwa była za to identyfikacja zachowań użytkowników.
 
Pomiary zostały przeprowadzone w trzech punktach, zróżnicowanych ze względu na wprowadzoną organizacją ruchu. Są to miejsca, gdzie ruch pieszy przeplata się z rowerowym. Zbadaliśmy  miejsca gdzie przez drogi rowerowe wyznaczone są przejścia dla pieszych wyposażone w komplet oznakowania, takie gdzie są tylko znaki poziome (wymalowane pasy), oraz takie gdzie przejścia nie są wyznaczone wcale. Za podstawowy konflikt uznaliśmy sytuację, gdy pieszy lub rowerzysta w nagły sposób musi zmienić prędkość (zwolnić  lub przyspieszyć w widoczny sposób) lub zmienić tor ruchu.
 
Badanie ma charakter pilotażowy. Wyniki pomiarów oraz wnioski z nich posłużą do stworzenia rekomendacji dotyczących projektowania infrastruktury dla rowerzystów i pieszych.
 
Zobacz galerię (5 zdjęć)