null

Nowe liczniki rowerzystów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nowoczesne, wielofunkcyjne i estetyczne – takie są nowe stacjonarne liczniki rowerzystów. Niedawno na warszawskich ulicach ustawiliśmy dwa takie urządzenia.

Dlaczego warto?

Automatyczne liczniki, składające się z pętli indukcyjnej w nawierzchni i nadajnika wysyłającego zebrane dane, są stosowane w Warszawie od 2014 roku. Od tego czasu sieć punktów pomiarowych jest stale rozbudowywana, głównie przy okazji budowy kolejnych tras rowerowych. Dane zbierane przez liczniki stanowią nieocenione źródło informacji, które pomaga w prowadzeniu badań ruchu. Jesteśmy w stanie sprawdzić natężenie ruchu rowerowego na każdej z tras objętych systemem. Podstawową zaletą liczników jest to, że działają w trybie ciągłym, czyli przez cały rok i niezależnie od warunków atmosferycznych. Porównanie ze sobą danych z poszczególnych punktów oraz zestawienie ich z dodatkowymi informacjami, np. o pogodzie, pozwala uzyskać dokładny obraz rowerowej Warszawy.

Informacje z liczników potwierdzają to, co można zaobserwować codziennie na ulicach miasta. Ruch rowerowy w Warszawie stale rośnie i bije kolejne rekordy. Wg. danych z liczników, w II kwartale 2018 roku wzrósł o 37% w stosunku do roku analogicznego okresu w 2017 r. Ciekawostką jest, że we wrześniu tego roku świętowaliśmy przekroczenie granicy miliona przejazdów w ciągu jednego roku na pojedynczej trasie. Jest to pierwszy taki przypadek w historii prowadzenie pomiarów w Polsce. Rekordowy wynik padł na ulicy Świętokrzyskiej, która kilka lat temu w wyniku przebudowy zyskała komfortową drogę dla rowerów. Przykłady takie jak ten pokazują, że dotychczasowe inwestycje w rozwój ruchu rowerowego przynoszą wymierne efekty. Otwarcie w zeszłym roku kładki pieszo-rowerowej na Moście Łazienkowskim również spowodowało znaczny wzrost ruchu rowerowego w całym rejonie. Dzięki temu połączeniu odczyty z liczników na przedłużeniu mostu (w al. Stanów Zjednoczonych) zarejestrowały wzrost w ciągu roku aż o 70%.

Jak to działa?

Teraz dane zebrane przez liczniki można zobaczyć nie tylko w internecie, ale również „na żywo”. Każdy z dwóch nowych liczników składa się z pętli indukcyjnych, panelu informacyjnego oraz nadajnika. Pętle to urządzenia podobne do tych, które służą do wzbudzania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Dzięki zastosowaniu dwóch osobnych pętli licznik dostarcza danych nie tylko o liczbie rowerów, ale też o kierunku ich jazdy. Zatopione w asfalcie na wydzielonej drodze dla rowerów, na co dzień są praktycznie niewidoczne. Urządzenia pomiarowe wyczuwają metal. Nie są więc narażone na błąd pomiarowy spowodowany wejściem pieszego na drogę dla rowerów. Odczyty zebrane przez pętlę są następnie wysyłane do systemu informatycznego za pomocą nadajnika.

Tuż obok zamontowany jest dwustronny panel informacyjny. To właśnie on wyróżnia nowe urządzenia spośród pozostałych, które składają się jedynie z pętli i nadajnika. Podstawową funkcją panelu jest prezentacja danych zebranych przez pętle indukcyjne. W czasie rzeczywistym wyświetlane są dwie wartości: liczba przejazdów w ciągu danego dnia i suma przejazdów w całym roku kalendarzowym (w 2018 roku dane są zbierane od dnia montażu urządzeń tj. od 24 października). Dodatkowo panel pełni rolę drogowskazu oraz podaje aktualne informacje o temperaturze, dacie i godzinie.

Sami zobaczcie

Na kilkadziesiąt działających liczników tylko wspomniane dwa są wyposażone w ekrany. Informacje z pozostałych urządzeń również są jednak publicznie dostępne. Na naszej stronie internetowej można znaleźć kompletne dane ze wszystkich liczników od momentu ich instalacji. Dane za dowolny okres z wybranych przez siebie punktów można porównać ze sobą nawzajem oraz zestawić z informacjami o pogodzie.

Uzupełnieniem danych z liczników automatycznych są prowadzone pomiary ręczne. Analiza danych z liczników oraz pomiary ręczne dają łącznie kompleksowy obraz sytuacji rowerzystów w Warszawie.  W ramach takich badań mierzymy parametry niedostępne dla pętli indukcyjnych takie jak np. płeć, ubiór (sportowy czy codzienny), czy rodzaj roweru (miejski, sportowy, Veturilo). Raport z pomiarów również jest dostępny na stronie internetowej.

Obecnie w Warszawie jest już ponad 560 km tras rowerowych i przeszło 370 stacji roweru publicznego Veturilo. Rower stał się pełnoprawnym elementem systemu transportowego miasta. Dlatego regularne przeprowadzanie badań ruchu jest ważnym zadaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rowerowej. Dotychczasowe pomiary niezmiennie wykazują, że ruch rowerowy rośnie. Zbierane dane przekonują o zasadności dotychczasowych inwestycji oraz pomagają w planowaniu prac na kolejne lata.  

Zobacz galerię (4 zdjęć)