null

Nie likwidujemy miejsc postojowych na Rakowcu

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich zwycięski projekt z Budżetu Partycypacyjnego 2017 "Rakowiec przyjazny dla wszystkich! (w tym pieszych i rowerzystów)" w żaden sposób nie przewiduje likwidacji miejsc postojowych. Możliwość parkowania tam, gdzie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, została zachowana.

W ramach wdrażania zaopiniowanego przez urząd dzielnicy i zatwierdzonego przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu projektu organizacji ruchu, wprowadza się wyłącznie oznakowanie pionowe i poziome w rejonie skrzyżowań i na łukach, w celu segregacji ruchu w miejscach najbardziej kolizyjnych. Projekt nie zakłada żadnych zmian w parkowaniu, montażu słupków, ani innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie wpływa on więc w żaden sposób na sytuację parkingową w tym obszarze. Rozpowszechniane informacje o likwidacji rzekomo 100 miejsc parkingowych są całkowicie nieprawdziwe.

Projekt nie przewiduje wyznaczania na całej długości ulic gminnych pasów rowerowych, co faktycznie mogłoby przyczynić się do likwidacji miejsc postojowych. Wprowadza jedynie możliwość jazdy rowerów pod prąd, o czym świadczy oznakowanie pionowe oraz poziome wykonywane w trakcie realizacji.

Należy przy tym dodać, że realizowany projekt został wybrany w głosowaniu, co automatycznie nakłada na naszą jednostkę obowiązek jego realizacji. Podczas głosowania, projekt otrzymał 267 głosów mieszkańców.

Załączniki: