null

Nagrody w Rowerowym Maju

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W każdej placówce biorącej udział w kampanii nagrodziliśmy po jednej klasie lub grupie przedszkolnej z najwyższą frekwencją rowerową. Na zwycięskie klasy i grupy czekają przeróżne atrakcje – od zabaw w parkach trampolin, przez liczne warsztaty tematyczne i wizyty w muzeach, po spotkania ze znanymi sportowcami.

Wyniki kampanii

Wyniki kampanii są dostępne na stronie Rowerowy Maj 2023 Warszawa Ranking 

Informacja o nagrodach grupowych została wysłana na adresy mailowe wszystkich koordynatorów z placówek. Nagroda jest dedykowana jednej klasie/grupie przedszkolnej, która uzyskała najwyższą frekwencję rowerową. 

Aby sprawdzić, która klasa/grupa osiągnęła najwyższą rowerową frekwencję i zajęła pierwsze miejsce należy zalogować się do systemu bo.rowerowymaj.eu i wejść w zakładkę Weryfikacja wyników. Klasa/grupa z najwyższą frekwencją jest oznaczona trzema złotymi pucharami: cid:image001.png@01D99EBD.1F9ED210

Przypominamy – wybór preferencji nagrody nie był jednoznaczny z jej otrzymaniem. O prawdopodobieństwie przydzielenia preferowanej nagrody decyduje frekwencja rowerowa klasy/grupy – im frekwencja rowerowa klasy/grupy była wyższa, tym wyższa szansa na uzyskanie nagrody.  

Jak odbierać nagrody indywidualne?

Aktywność w Rowerowym Maju jest także nagradzana indywidualnie. Każdy uczeń, przedszkolak lub nauczyciel może odebrać zniżki i bezpłatne wejściówki. 

Nagrody indywidualne będzie można odbierać już od 1 czerwca. Podstawą do ich odbioru będą dzienniczki rowerowe. W zależności od liczby zdobytych naklejek można skorzystać z nagród u każdego partnera oferującego nagrody indywidualne, ale tylko raz. Dzienniczki należy okazać do wglądu u wybranego partnera, gdzie zostanie przybita pieczątka potwierdzająca odbiór nagrody. Dzienniczki ostatecznie zostają u ich właścicieli. 

Nagrody dla najlepszych placówek

Nagrody dla najlepszej placówki będą przyznawane szkołom podstawowym oraz przedszkolom z najwyższą frekwencją rowerową na podstawie danych z systemu informatycznego Kampanii w kategoriach:

  • „Przedszkola” – dla trzech placówek przedszkolnych z najwyższą frekwencją rowerową w rankingu warszawskich przedszkoli,

  • „Szkoły Podstawowe małe” – dla szkoły podstawowej z najwyższą frekwencją rowerową w rankingu warszawskich szkół podstawowych małych (do 424 uczniów),

  • „Szkoły Podstawowe średnie” - dla szkoły podstawowej z najwyższą frekwencją rowerową w rankingu warszawskich szkół podstawowych średnich (od 425 do 633 uczniów),

  • „Szkoły Podstawowe duże” - dla szkoły podstawowej z najwyższą frekwencją rowerową w rankingu warszawskich szkół podstawowych dużych (powyżej 634 uczniów).

Nagrodami, jakie otrzymają najaktywniejsze placówki, będzie przynanie tytułu najaktywniejszej placówki w swojej kategorii, puchar oraz uroczyste wyrównienie na pikniku podsumowującym kampanię 18.06.2023. 

Ponadto w trzech najaktywniejszych szkołach, po jednej z każdej kategorii, najaktywniejsza klasa otrzymają nagrodę główną w postaci jednodniowej wycieczki z Manufakturą Przygody. Z kolei w trzech przedszkolach z najwyższą frekwencją rowerową wyróżnieniem dla najaktywniejszej grupy będzie wycieczka do rodzinnego Parku Rozrywki i Wypoczynku Sady Klemensa.