null

Nagrody Rowerowy Maj 2024

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Dziękujemy za aktywność w kampanii Rowerowy Maj 2024! Po raz kolejny pokazaliście jak bardzo rowerowa i aktywna potrafi być Warszawa. Nagrody przydzielimy już wkrótce, jednak warto pamiętać, że w kampanii zwyciężają wszyscy, którzy choć raz podjęli wyzwanie i dotarli aktywnie do szkoły lub przedszkola.

Kiedy będą informacje o nagrodach grupowych?

Nagrody grupowe będziemy rozdzielać w połowie czerwca – jest 501 placówek, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Potrzebujemy trochę czasu, aby przygotować wszystkie nagrody. Poinformujemy koordynatorów mailowo o przyznanej nagrodzie dla najlepszej klasy lub grupy przedszkolnej.

UWAGA: Przy przydzielaniu nagród szeregujemy zwycięskie klasy/grupy względem uzyskanej frekwencji rowerowej i przydzielamy w pierwszej kolejności nagrody oznaczone jako preferowane tym, którzy mieli najwyższą frekwencję. Dlatego im wyższa frekwencja klasy/grupy, tym większa szansa na otrzymanie nagrody, która zostanie określona jako preferowana.

Szczegółowe informacje o tegorocznych nagrodach można znaleźć na stronie: https://rowerowymaj.eu/warszawa-2024/

Jak odbierać nagrody indywidualne?

Aktywność w Rowerowym Maju jest także nagradzana indywidualnie. Każdy uczeń, przedszkolak lub nauczyciel może odebrać zniżki i bezpłatne wejściówki. 

Nagrody indywidualne będzie można odbierać już od 1 czerwca. Podstawą do ich odbioru będą dzienniczki rowerowe. W zależności od liczby zdobytych naklejek można skorzystać z nagród u każdego partnera oferującego nagrody indywidualne, ale tylko raz. Dzienniczki należy okazać do wglądu u wybranego partnera, gdzie zostanie przybita pieczątka potwierdzająca odbiór nagrody. Dzienniczki ostatecznie zostają u ich właścicieli. 

Nagrody dla najlepszych placówek

Nagrody dla najlepszej placówki będą przyznawane szkołom podstawowym oraz przedszkolom z najwyższą frekwencją rowerową na podstawie danych z systemu informatycznego Kampanii w kategoriach:

  • „Przedszkola” – dla trzech placówek przedszkolnych z najwyższą frekwencją rowerową w rankingu warszawskich przedszkoli,

  • „Szkoły Podstawowe małe” – dla szkoły podstawowej z najwyższą frekwencją rowerową w rankingu warszawskich szkół podstawowych małych (do 371 uczniów),

  • „Szkoły Podstawowe średnie” - dla szkoły podstawowej z najwyższą frekwencją rowerową w rankingu warszawskich szkół podstawowych średnich (od 372 do 600 uczniów),

  • „Szkoły Podstawowe duże” - dla szkoły podstawowej z najwyższą frekwencją rowerową w rankingu warszawskich szkół podstawowych dużych (powyżej 600 uczniów).

Nagrodami, jakie otrzymają najaktywniejsze placówki, będzie przynanie tytułu najaktywniejszej placówki w swojej kategorii, puchar oraz uroczyste wyrównienie na pikniku podsumowującym kampanię 16.06.2024. 

Ponadto w trzech najaktywniejszych szkołach, po jednej z każdej kategorii, najaktywniejsza klasa otrzymają nagrodę główną w postaci jednodniowej wycieczki z Manufakturą Przygody. Z kolei w trzech przedszkolach z najwyższą frekwencją rowerową wyróżnieniem dla najaktywniejszej grupy będzie wycieczka do rodzinnego Parku Rozrywki i Wypoczynku Sady Klemensa.

Rankingi

Rankingi dostępne są na stronie: https://rowerowymaj.eu/warszawa-2024/#city-ranking 

Dyplomy, zaświadczenia

Aby dodatkowo uhonorować aktywności indywidualnie, jak i grupowo umieściłyśmy w zakładce Dyplomy materiały, które można pobrać i wydrukować lub przekazać w formie elekronicznej.