null

Most dla pieszych i rowerzystów na Pragę. Wizja w terenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Okolice przyszłego mostu pieszo-rowerowego na Pragę - wizja lokalna w terenie

32 przedstawicieli 15 firm zainteresowanych budową mostu pieszo-rowerowego na Pragę wzięło udział w wizji lokalnej w terenie. Dokładnie obejrzeli miejsca po obu stronach Wisły, które przeprawa ma łączyć. A to w ramach ogłoszonego kilkanaście dni temu przetargu.

Od 1 stycznia obowiązują znowelizowane procedury przetargowe. Jedną z nowości jest to, że zamawiający organizuje wizję lokalną w terenie dla przedstawicieli firm potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty. Dotyczy to w zasadzie każdej inwestycji, choć wiadomo, że w praktyce odnosi się do tych o większej skali. A taką bez wątpienia jest budowa mostu na Pragę.

Przeprawa połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu. Właśnie te lokalizacje sprawdzali we wtorek pracownicy 15 firm zajmujących się budową konstrukcji mostowych. Dokładnie oglądali miejsca, w których most ma łączyć się z obecną infrastrukturą, a nasi inspektorzy przypominali im podstawowe założenia projektu, m.in. wskazując, w którym miejscu zaplanowano początek i koniec inwestycji.

Uczestnictwo przedstawicieli 15 firm zainteresowanych budową mostu oznacza, że tyle maksymalnie ofert może wpłynąć w przetargu (termin ich składania zaplanowany jest na 15 czerwca). Nawet biorąc pod uwagę, że nie wszyscy zgłoszą akces stawiania przeprawy, dwucyfrowa liczba potencjalnych oferentów robi wrażenie. Zwłaszcza, że chętnych do podjęcia prac przy tego typu inwestycjach jest zazwyczaj maksymalnie 7 lub 8.

Z dwiema „strefami wypoczynkowymi”

Pierwszy w Warszawie most przez Wisłę tylko dla pieszych i rowerzystów będzie liczył 452 m długości (suma długości przęseł znacznie przekroczy 500 m). Tym samym będzie o 127 m dłuższy od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna i w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 m. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą ją w 2 minuty.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. Minimalna przestrzeń użytkowa zaplanowana to 6 m, a na węższej rampie po stronie lewobrzeżnej – 3,5 m. Na przeprawie znajdą się dwie „strefy wypoczynkowe” z drewnianymi siedziskami. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach. Most zostanie też objęty monitoringiem.

Jednopoziomowa przeprawa

Projekt przeprawy został ukończony na początku 2021 r. Przygotowała go wyłoniona w międzynarodowym konkursie architektonicznym pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy – dopracowała wszelkie detale, aby postawiony obiekt był odporny na działanie sił przyrody.

Dlatego most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa się poszerzy i rozdzieli na dwie rampy przerzucone nad nabrzeżną promenadą na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy nimi zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem, wbudowane w taras bulwaru. Zamiast kortenu, czyli stali trudnordzewiejącej, most będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kortenu. Materiał ten lepiej zniesie dużą wilgotność nad rzeką.

Szansa dla Pragi

Nowy most nie tylko stworzy nowe połączenie dla pieszych i rowerzystów między Bulwarami Wiślanymi a praskim brzegiem Wisły. Będzie on także szansą dla rewitalizującej się właśnie Pragi, co podkreślił prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podczas marcowej konferencji prasowej, na której idea budowy przeprawy została ogłoszona.

Praga dzięki przeprawie przybliży się do centrum miasta i zyska wygodne połączenie z kampusem uniwersyteckim na Powiślu. Ciąg ulic Okrzei i Ząbkowskiej może stać się nową osią, praską wersją Traktu Królewskiego – zaznaczał Rafał Trzaskowski.