null

Jakie Veturilo po 2020 roku? Dialog techniczny kolejnym krokiem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają intensywne przygotowania do przetargu na funkcjonowanie Veturilo po 2020 roku. Dialog techniczny pomoże w jak najlepszym zaplanowaniu nowej odsłony roweru publicznego.

Najpierw konsultacje

Za nami są już konsultacje społeczne. Przez blisko miesiąc zbieraliśmy opinie, pomysły i uwagi mieszkańców dotyczące funkcjonowania Veturilo. Zorganizowane zostały spotkania stacjonarne oraz mobilny punkt konsultacyjny w formie podróżującego po całej Warszawie roweru towarowego. Pomysły można było przesyłać także mailowo oraz wypełniając specjalnie przygotowaną w tym celu ankietę internetową.

Udało nam się zebrać ponad 5 000 ankiet, otrzymaliśmy też ponad 700 uwag drogą mailową. Łącznie na spotkania z mieszkańcami przeznaczyliśmy 40 godzin. Wszystkie zgłoszenia są teraz analizowane. 
W najbliższych tygodniach zostanie opracowany raport podsumowujący konsultacje.

Teraz dialog

Następnym krokiem 
jest ogłoszony właśnie dialog techniczny. Czemu służy ten proces? Dzięki niemu możliwie szybko uda nam się ustalić wszelkie istotne kwestie, które powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Chcemy też skonfrontować nasze potrzeby z możliwościami ich realizacji na rynku.

Rynek rowerów cały czas dynamicznie się rozwija. W ramach dialogu firmy zajmujące się systemami roweru publicznego mogą zaprezentować nam swoje najnowsze rozwiązania i technologie. Chcemy zyskać wiedzę na temat dostępnych na rynku produktów oraz ich wad i zalet. Dialog techniczny pomoże w stworzeniu optymalnych założeń do planowanego przetargu.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w terminie do 23 października 2019 r. (środa) do godz. 10.00Szczegółowe informacje dotyczące dialogu technicznego oraz trybu zgłaszania się zainteresowanych podmiotów znajdują się w załącznikach: Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego; Regulamin dialogu technicznego; Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego; Oświadczenie Uczestnika dialogu.
Podstawa prawna: w art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Następnie koncepcja

Trzecim filarem opisanych przygotowań, po konsultacjach społecznych i dialogu technicznym, jest stworzenie koncepcji funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego po 2020 roku. Dokument jest w trakcie opracowywania i ma brać pod uwagę wnioski płynące z konsultacji. Celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie co do optymalnego sposobu rozwoju Veturilo w zakresie m.in. liczby i rozlokowania punktów wypożyczeń, taryfy, modelu wypożyczeń (stacje, ich brak, lub model pośredni), rodzaju oferowanych rowerów oraz ich szczegółowej specyfikacji technicznej. W tym celu przyglądamy się funkcjonowaniu różnych modeli systemów roweru publicznego w Polsce i na świecie oraz dogłębnie przeanalizujemy statystyki wypożyczeń Veturilo. Zasadność wprowadzenia konkretnych rozwiązań w Warszawie będzie oceniania pod kątem m.in. kosztu funkcjonowania, awaryjności, lokalizacji, odporności na warunki atmosferyczne czy też akty wandalizmu.

Veturilo jest ważne

Tak rozbudowane przygotowania wynikają z chęci dostarczenia mieszkańcom usługi na jak najlepszym poziomie. Skala wielkości i popularność Veturilo są ogromne. Nowy przetarg to szansa na kolejny skok jakościowy. Obowiązująca obecnie umowa, podpisana w 2017 roku, wprowadziła wiele nowości takich jak m.in.: wzbogacenie systemu o rowery elektryczne, dotykowy terminal obsługujący karty płatnicze, czy też sprawna aplikacja mobilna.

Obecnie Veturilo to blisko 400 stacji i 5700 rowerów. System wyróżnia się na tle swoich odpowiedników zarówno w Polsce, jak i w całej Europie – jest największy w kraju i piąty co do wielkości w skali europejskiego kontynentu. W szczytowym okresie system notuje dziesiątki tysięcy wypożyczeń dziennie, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że zarejestrowanych jest już ponad 800 tysięcy użytkowników. Według najnowszego badania opinii mieszkańców o mieście, czyli “Barometru Warszawskiego”, zdecydowana większość (67 proc.) z nich pozytywnie ocenia działanie systemu. Co ciekawe, sama marka cieszy się dużą rozpoznawalnością – 100 proc. respondentów odpowiedziało, że wie co to jest Veturilo.
 

Załączniki: