null

Duże zmiany na Puławskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przebudowa węzła „Wyścigi” i dostosowanie go do ruchu rowerowego, nowe chodniki, drogi dla rowerów, zieleń i modernizacja sygnalizacji świetlnych – zmieniamy ul. Puławską. Znaczna część robót już trwa. Remontujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy i drogę dla rowerów. Rozpoczęliśmy betonowanie pochylni zjazdowej z kładki nad ul. Gintrowskiego. Trwają przetargi na budowę nowej drogi rowerowej do granicy miasta i na wprowadzenie „zielonej fali” wzdłuż ul. Puławskiej.

Łącznie inwestycja obejmuje niemal 9-kilometrowy odcinek od ul. Domaniewskiej do granicy Warszawy. Aby przyspieszyć jej realizację, prace podzieliliśmy na kilka etapów. Po pierwsze dostosowanie węzła „Wyścigi” do ruchu rowerowego. Miejsce to było do tej pory niemal niedostępne dla rowerzystów. Prace są już zaawansowane i obejmują dostosowanie istniejących kładek, przejścia podziemnego i przepustu pod ul. Puławską do ruchu rowerów.

Dziś rano rozpoczęliśmy betonowanie rampy zjazdowej z kładki nad ul. Gintrowskiego. Aby było to możliwe wcześniej wykonaliśmy fundamenty i słupy, na których opiera się konstrukcja rampy. Za nami też zbrojenie. Po zalaniu betonem kładka otrzyma nawierzchnię z żywicy, zamontujemy też balustrady. Równolegle trwają prace w przejściu podziemnym oraz wewnątrz przepustu pod ul. Puławską, wzdłuż Potoku Służewieckiego. Szpachlujemy i malujemy ściany. Przed nami jeszcze m.in. układanie nowej nawierzchni i montaż oświetlenia. Prace na węźle mają się zakończyć w czerwcu.

Drugi etap to remont istniejącej trasy rowerowej na odcinku od węzła do skrzyżowania z ulicami Poleczki i Pileckiego. Po zachodniej stronie Puławskiej remontujemy ciąg pieszo-rowerowy. Te prace są już na ukończeniu. Po stronie wschodniej dodatkowo pojawią się nowe chodniki. Po zakończeniu tych robót rozpocznie się budowa brakującego odcinka drogi rowerowej od ul. Domaniewskiego do węzła „Wyścigi”. Dzięki temu uzyskamy połączenie z istniejącą drogą rowerową od ul. Domaniewskiej w kierunku Centrum.

Aby domknąć korytarz łączący Mokotów, Ursynów i Wilanów (do granicy miasta), zaplanowaliśmy także budowę drogi rowerowej po obu stronach ulicy, na odcinku od ul. Żołny do granicy miasta. Trwa przetarg, w którym chcemy wyłonić wykonawcę tych prac. Otrzymaliśmy oferty od trzech firm, na kwoty w przedziale 6-10 mln zł (w zależności od części). Dokumenty są teraz analizowane. Po wyborze najkorzystniejszej z nich i dopełnieniu niezbędnych formalności przystąpimy do prac w terenie.Także w tym przypadku trwa postępowanie przetargowe na wykonanie projektów tych zmian. Na każdą z części otrzymaliśmy jedną ofertę, na kwoty od 3,9 do 5,1 mln zł. Trwa analiza dokumentów.

Zobacz galerię (6 zdjęć)