null

Drogi rowerowej na Ostrobramskiej ciąg dalszy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fragment projektu organizacji ruchu. Rysunek techniczny w formie mapy. Ul. Ostrobramska w rejonie ul. Grenadierów. Projektowana droga dla rowerów.

Jeszcze w tym roku powstanie kolejny odcinek drogi dla rowerów na ul. Ostrobramskiej. Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę dróg rowerowych po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej.

To kolejny fragment infrastruktury rowerowej w tym ważnym korytarzu. W ubiegłym roku Zarząd Dróg Miejskich wybudował drogi rowerowe od ul. Rodziewiczówny do ul. Fieldorfa. Dzięki rozstrzygniętemu właśnie przetargowi do końca roku trasa zostanie wydłużona do ul. Poligonowej, gdzie połączy się z oddaną do użytku rok temu drogą rowerową wybudowaną przez Urząd Dzielnicy Praga Południe.

Droga dla rowerów powstanie po obu stronach ul. Ostrobramskiej. Północna nitka między ul. Zamieniecką a ul. Filomatów zostanie poprowadzona z wykorzystaniem jezdni serwisowej. Na dalszym odcinku powstanie droga dla rowerów o szerokości 2,5 m, z połączeniem z istniejącą kładką pieszo-rowerową i ul. Białowieską. Po południowej stronie droga dla rowerów również będzie mieć 2,5 m szerokości (z wyjątkiem rejonu ul. Łukiskiej, gdzie powstanie wspólny ciąg pieszo-rowerowy). Przy okazji wyremontowane zostaną również chodniki – nowe będą wykonane z płyt betonowych 50x50 cm.

Prace za 1,1 mln zł wykona firma Planeta. Na ich zakończenie będzie miała 60 dni od podpisania umowy – co oznacza że nowa droga dla rowerów powinna być gotowa na początku grudnia.

To nie koniec zmian na Ostrobramskiej. Zarząd Dróg Miejskich planuje również modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniach z ul. Fieldorfa/Zamieniecką i z ul. Rodziewiczówny. Dzięki temu powstaną przejazdy rowerowe przez oba skrzyżowania – do tej pory rowerzyści musieli tu zsiadać z roweru i prowadzić go przez przejście dla pieszych. Oba skrzyżowania mają być zmodernizowane do połowy grudnia.