null

Drogi dla rowerów na Roentgena i Ciszewskiego prawie gotowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Roboty obejmują odcinek ul. Roentgena od ul. Płaskowickiej do ul. Pileckiego oraz ul. Ciszewskiego od ul. Pileckiego do al. Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach prac droga rowerowa otrzymała nawierzchnię asfaltową, a chodnik - z płyt betonowych. Aby zwiększyć trwałość remontu, wzmocnione zostało podłoże gruntowe, a pod warstwą ścieralną pojawiła się nowa podbudowa z kruszywa.

Ruch rowerowy został odseparowany od chodnika za pomocą pasów zieleni oraz opasek z kostki granitowej. Na wlocie ul. Makolągwy pojawił się wyniesiony przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych. Dodatkowo, na odcinku pomiędzy ul. Makolągwy a ul. Płaskowickiej, wybudowany został brakujący fragment infrastruktury rowerowej. W tym celu zlikwidowana została zatoka autobusowa i skorygowana lokalizacja czterech latarni. W ramach prac związanych z odtworzeniem zieleni, posadzimy nowe drzewa (32) i krzewy.

Dokończenie budowy koliduje z pawilonem handlowym, którego usunięcie (zgodnie z licznymi apelami mieszkańców) jest niezbędne do dokończenia prac. Właściciel nie ma zgody ZDM na zajmowanie pasa drogi, jednak mimo tego wciąż nie usunął obiektu i podważa w sądzie decyzje o odmowie zgody na zajęcie pasa drogowego. Do czasu prawomocnego wyroku sądu nie ma możliwości usunięcia budki. Docelowo powstanie w tym miejscu asfaltowa droga dla rowerów. Obecnie funkcjonuje tam rozwiązanie tymczasowe - z wykorzystaniem fragmentu starego przebiegu drogi dla rowerów. 

Zobacz galerię (20 zdjęć)