null

Droga rowerowa na Wiertniczej i Przyczółkowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ulica Wiertnicza na Wilanowie. Widoczna szeroka trzypasmowa jezdnia.

Ogłosiliśmy przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż ulic Wiertniczej i Przyczółkowej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do al. Wilanowskiej. Jest to II etap prac, po tegorocznej budowie nowej drogi rowerowej od al. Witosa do ul. Nałęczowskiej.

Na niemal 2 kilometrowym odcinku powstaną nowe chodniki wraz z drogami dla rowerów i ciągami pieszo-rowerowymi oraz sygnalizacje świetlne. Ułatwi to poruszanie się zarówno rowerzystom, jak i pieszym. Zmiany obejmą skrzyżowania z ul. Łowczą (powstanie przejazd rowerowy i przejście dla pieszych), ul. Lentza (powstanie drugie przejście dla pieszych przez ul. Wiertniczą, a także przejazdy rowerowe), Kosiarzy (przejazd rowerowy i przejście dla pieszych). Na wszystkich skrzyżowaniach pojawią się również sygnalizacje świetlne. Przy ul. Obornickiej w miejscu obecnego przejścia dla pieszych pojawi się sygnalizacja wraz z przejazdem rowerowym. Od ul. Obornickiej powstanie również droga rowerowa po wschodniej stronie, którą będzie można wjechać w ulicę prowadzącą do Pałacu w Wilanowie.

Zmiany przy pętli na Wilanowie

Na początku pętli autobusowej, od ul. Wiertniczej w miejsce obecnego przejścia dla pieszych powstaną przejazdy rowerowe oraz sygnalizacja świetlna. Jest to o tyle ważne, że po drugiej stronie pętli znajduje się szkoła, do której dużo dzieci dojeżdża również na rowerze. Na wysokości cmentarza, przy obecnym przejściu dla pieszych powstanie przejazd rowerowy oraz sygnalizacja świetlna. Na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z ul. Przyczółkową powstaną przejazdy rowerowe oraz sygnalizacja. Droga rowerowa zostanie dociągnięta do istniejącej trasy w stronę Powsina.

Firmy zainteresowane przetargiem mogły składać dokumenty do 4 stycznia, do godziny 10:00

W pierwszym etapie prac zmiany objęły 2,5-kilometrowy odcinek ul. Czerniakowskiej i ul. Powsińskiej od Trasy Siekierkowskiej do ul. Nałęczowskiej. Istniejący fragment drogi dla rowerów został wyremontowany, a na dalszym odcinku wybudowana została zupełnie nowa infrastruktura dla rowerzystów. Po zachodniej stronie jezdni powstał spójny korytarz rowerowy na całej długości, a pomiędzy Trasą Siekierkowską i ul. Gołkowską droga dla rowerów znajduje się też po stronie wschodniej. Na wybranych odcinkach ruch rowerowy został skierowany na jezdnie serwisowe ulicy Powsińskiej. Ich nawierzchnia została wyremontowana, ruch uspokojony progami zwalniającymi, a parkowanie zostało uporządkowane poprzez przeniesienie do zatok postojowych. 

Nowe drogi rowerowe powstają przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Łącznie w ramach ZIT WOF powstanie ponad 73 kilometry infrastruktury dla rowerzystów.