null

Coraz więcej stojaków rowerowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Za nami kompleksowa inwentaryzacja miejskich parkingów rowerowych w całej Warszawie. Efektem jest istotna aktualizacja prowadzonej od lat mapy takich miejsc. Możecie łatwo sprawdzić, czy w miejscu do, którego jedziecie, nie będzie kłopotów z przypięciem roweru.

W miejskim serwisie mapowym dostępna jest warstwa “Rowery”, która zawiera szereg przydatnych informacji. Oprócz istniejącej i budowanej infrastruktury rowerowej są to m.in. lokalizacje samoobsługowych stacji napraw oraz właśnie parkingów rowerowych. Dane o stojakach przesyłane są ze strony stojaki.waw.pl.

Liczymy od lat

Coraz więcej, coraz lepiej

Obecnie, zgodnie z mapą, w Warszawie jest dokładnie 15 251 stojaków, zgrupowanych w 2728 parkingach. Do statystyki wliczane są wyłącznie - zgodne z miejskimi standardami projektowymi - stojaki w kształcie odwróconej litery U”. Jeden taki stojak zgodnie z przeznaczeniem mieści dwa rowery, co oznacza, że miejsc postojowych jest ponad 30,5 tysiąca. Dla porównania, w 2014 roku było jedynie 4,5 tysiąca stojaków w 850 lokalizacjach.

Na rowerze po naukę

Wyróżnić warto prowadzoną przez ZDM kampanię “Rowerowy Maj”, której również towarzyszy przekazywanie stojaków. W latach 2016-2019 roku szkołom i przedszkolom przekazane zostało ponad 2,6 tysiąca stojaków. W tym roku planowane jest rozdysponowanie blisko tysiąca kolejnych na podstawie zapotrzebowania przesłanego na początku roku przez zainteresowane placówki.

Dzięki serwisowi stojaki.waw.pl dysponujemy teraz szczegółowymi i aktualnymi danymi na temat parkingów rowerowych na terenie placówek edukacyjnych w Warszawie. Jest ich łącznie 4665 z czego 3639 znajduje się na terenie szkół, 468 na terenie przedszkoli a 558 przy uczelniach wyższych.

Skąd się biorą stojaki

Parkingi rowerowe stawiane są przy przez różne jednostki miejskie zajmujące się infrastrukturą drogową. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych uwzględnia je w ramach dużych projektów polegających na budowie lub rozbudowie ulic.  Przy przystankach komunikacji miejskiej parkingi typu Bike&Ride organizuje Zarząd Transportu Miejskiego. Zarząd Dróg Miejskich oraz urzędy dzielnic stawiają je przy okazji modernizacji podlegających im terenów lub też w odpowiedzi na wnioski mieszkańców. Realizowane są również projekty zgłoszone przez warszawiaków w budżecie obywatelskim, polegające na instalowaniu stojaków rowerowych.

Zapraszamy do kontaktu

Chcemy, żeby mapa była jak najbardziej kompletna i zawierała informacje o wszystkich parkingach rowerowych w mieście. Stojaki na terenach prywatnych, m.in. w parkach biurowych i na osiedlach mieszkaniowych, zostały zmapowane w dużej mierze dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców. Dotychczas zgłosiliście blisko 800 stojaków, które po weryfikacji w terenie, zostały dodane do mapy.

Niezmiennie serdecznie zapraszamy zarządców parków biurowych, wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkańców do czynnego włączenia się w rozwój bazy parkingów rowerowych. Lokalizacje warte dodania do mapy można zgłaszać za pomocą strony stojaki.waw.pl.