null

Budujemy drogę rowerową na ul. Żwirki i Wigury

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Budowa trasy rowerowej na ulicy Żwirki i Wigury. Widać asfalt na nowym ciągu pieszo-rowerowym. Po lewej stronie szpaler lip, po prawej ogródki działkowe.

Wyczekiwana przez rowerzystów inwestycja nabiera tempa. Mimo wielu trudności i ograniczeń wynikających z ochrony przyrody, jesienią powstanie trasa rowerowa od ul. Racławickiej do ul. 17 Stycznia.

Nowa trasa dla rowerów i pieszych powstaje po obydwu stronach ulicy: po wschodniej stronie od ul. Racławickiej do ul. 17 Stycznia, po zachodniej – od ul. Pruszkowskiej do ul. 17 Stycznia (z wyłączeniem odcinka w rejonie jednostki wojskowej, gdzie najpierw muszą zostać zrealizowane prace związane z instalacjami podziemnymi). Jednocześnie modernizowane są sygnalizacje świetlne na całym ciągu, dzięki czemu powstaną przejazdy dla rowerów, zaś światła będą działać w koordynacji.

Prace na ul. Żwirki i Wigury rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami. Niestety, napotkały na trudności, które przyczyniły się do wydłużenia realizacji. Cała trasa powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika przyrody – alei lip, obejmującej ok. tysiąca drzew objętych ścisłą ochroną ustawową. Dlatego prowadzenie prac odbywa się za specjalną zgodą, udzieloną przez Radę Warszawy, obwarowaną szeregiem obostrzeń i ograniczeń. Dotyczą one nie tylko lokalizacji nowej trasy (jak najdalej od chronionych drzew), jej szerokości i nawierzchni, ale też metod prowadzenia prac. Zgodnie z wytycznymi Biura Ochrony Środowiska, większość robót które zwykle prowadzi się z użyciem ciężkiego sprzętu, musi być prowadzona ręcznie – co znacznie wydłuża czas realizacji.

Dodatkową trudnością okazały się warunki gruntowe. Na znacznym odcinku pod przyszłą trasą rowerową leży słabo przepuszczalna glina. W połączeniu z silnymi letnimi opadami wiązało się to z długimi okresami, kiedy plac budowy był zalany i nie można było prowadzić żadnych robót. Słaba przepuszczalność podłoża wymusiła również zmiany w konstrukcji drogi dla rowerów. Zgodnie z wymogami Biura Ochrony Środowiska część trasy będzie posiadać nawierzchnię asfaltową, zaś część – wodoprzepuszczalną, mineralną. Zmiany projektowe wstrzymywały układanie nawierzchni, które rozpoczęło się w ostatnich dniach. Dziś na niektórych odcinkach można już zobaczyć nową nawierzchnię.

Prace toczą się także na wiadukcie nad torami kolejowymi między ul. 1 Sierpnia i ul. Wyjazd. Pasy ruchu zostaną tam zwężone (ich liczba nie zmieni się), a latarnie przesunięte, tak aby po obydwu stronach konstrukcji zmieścił się szeroki ciąg pieszo-rowerowy.

Tempa nabierają również prace związane z przebudową sygnalizacji świetlnej. Obecnie trwają roboty na skrzyżowaniach m.in przy ul. Wawelskiej i na ul. Racławickiej. W ramach robót na skrzyżowaniach zostaną wyznaczone przejazdy rowerowe. Dopiero wtedy trasa uzyska pełną przejezdność.

Drugi etap

Trwające prace to już druga odsłona robót na Żwirki i Wigury. W ramach etapu pierwszego w ubiegłym roku powstała wygodna trasa dla pieszych i rowerzystów o łącznej długości 2,5 km (od ulicy Miecznikowa do ulicy Racławickiej). Po zakończeniu obecnych prac do dyspozycji rowerzystów będzie blisko 7 kilometrów nowej infrastruktury. Trasa połączy ze sobą istniejące ciągi na ul. Banacha, na Polu Mokotowskim, na ul. Racławickiej oraz w ciągu ul. 17 Stycznia-Cybernetyki. Nową inwestycję z pewnością docenią rowerzyści. Wygodny dojazd do Śródmieścia zyskają cykliści z Mokotowa, Ochoty i Włoch.

Nowa droga rowerowa powstaje przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Łącznie w ramach ZIT WOF powstaną ponad 73 kilometry infrastruktury dla rowerzystów.

Budowa trasy rowerowej na ulicy Żwirki i Wigury. zdjęcie 1
Zobacz galerię (5 zdjęć />)
Budowa trasy rowerowej na ulicy Żwirki i Wigury. zdjęcie 2
Budowa trasy rowerowej na ulicy Żwirki i Wigury. zdjęcie 3
Budowa trasy rowerowej na ulicy Żwirki i Wigury. zdjęcie 4
Budowa trasy rowerowej na ulicy Żwirki i Wigury. zdjęcie 5