null

Boksy rowerowe - czas na konsultacje rynkowe

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Przygotowujemy się już pilnie do realizacji dla w 2022 r. projektu "Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie" wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.

Projekt, na który głosowało 8547 osób, zakłada ustawienie przy węzłach przesiadkowych 50 konstrukcji pozwalających na przechowywanie rówerów w zamykanym i zadaszonym pomieszczeniu.

W pierwszym etapie samodzielnie przeprowadziliśmy analizę różnych dostępnych na rynku rozwiązań oraz zapoznaliśmy się z przykładami realizacji zarówno w kraju jak i za granicą. Do sprawy podeszliśmy kompleksowo sprawdzając m.in. różne rodzaje konstrukcji, dostępne systemy zamykania, przyjęte zasady korzystania z boksów oraz znane sukcesy i porażki analogicznych projektów.

Teraz czas na wstępne konsultacje rynkowe. Celem takiego procesu jest jak najlepsze poznanie możliwości producentów. Pozwala stworzyć realistyczne założenia do przetargu w oparciu o aktualną wiedzę techniczną. Pomaga zarówno w osiągnięciu korzystnej ceny i zapewnieniu sprawnej realizacji, jak i w wypracowaniu optymalnego kształtu projektu.

Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą zgłaszać się do 14 września do godziny 12:00.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).