null

Aktualizujemy "Standardy rowerowe"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budowa drogi dla rowerów na ul. Belwederskiej. Układanie asfaltu. Zdjęcie ilustracyjne.

Obowiązujące od 2009 r. „Standardy rowerowe” wymagają aktualizacji. Na wiosnę chcemy przyjąć nową wersję tego ważnego dokumentu.

„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie” zostały wprowadzone 4 września 2009 r. zarządzeniem pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wówczas było to rewolucyjne opracowanie – wprowadziło m. in. obowiązek stosowania nawierzchni asfaltowej, odpowiednich szerokości tras, promieni skrętów, skrajni rowerowej. Uregulowało również zasady prowadzenia ruchu rowerowego w zależności od klasy drogi – dzięki temu na mniej ruchliwych ulicach zamiast wydzielonych dróg dla rowerów pojawiają się pasy i kontrapasy rowerowe lub elementy uspokojenia ruchu. Od tego czasu w Warszawie powstało 250 km nowych, asfaltowych tras (to już ponad połowa wszystkich), stanęło też kilka tysięcy wygodnych stojaków typu „U” (wcześniej popularne były raczej „wyrwikółka”).

Dziś, po ponad 6 latach od uchwalenia „Standardów”, wymagają one aktualizacji. Część zapisów wraz z rozwojem sieci straciła na aktualności, zaś niektórych regulacji brakuje w „Standardach”. Przede wszystkim jednak, konieczne jest dostosowanie dokumentu do znowelizowanych rozporządzeń wykonawczych do Prawa o ruchu drogowym, wprowadzających m. in. zasady wyznaczania śluz rowerowych, sierżantów czy kontraruchu. Chcemy, aby „Standardy” precyzowały, w jakich okolicznościach i w jaki sposób stosować te rozwiązania.

Drugą ważną zmianą jest zasięg opracowania. Nowy dokument ma w założeniu służyć nie tylko Warszawie, ale też 39 sąsiednim gminom Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Choć przyjęcie „Standardów” nie będzie dla gmin obligatoryjne, chcemy, by były one stosowane przy opracowywaniu projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na rozwój sieci rowerowej w aglomeracji zarezerwowano w ramach tego programu ok. 64 mln euro ze środków unijnych.

Właśnie podpisaliśmy umowę z firmą Via Vistula, która ma 4 miesiące na wykonanie projektu nowych „Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach prac przewidziano konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedstawicielami gmin WOF – prawdopodobnie w lutym-marcu. Dzięki temu nowe „Standardy” mogą zacząć obowiązywać w połowie przyszłego roku.