Rowerowa Warszawa

Podstawowe informacje

Sieć rowerowa w stolicy liczy już ok. 708 km tras, w tym:

  • 515,5 km dróg dla rowerów
  • 79,5 km ciągów pieszo-rowerowych
  • 51 km pasów rowerowych
  • 62 km ulic z kontraruchem

Nowe odcinki mają przede wszystkim łączyć istniejące trasy w spójną sieć, tak by umożliwić podróżowanie rowerem na dłuższych trasach. Staramy się również stale nadzorować i poprawiać stan istniejącej infrastruktury.

W listopadzie 2010 r. stolica ustanowiła dodatkowe normy podnoszące jakość nowo budowanych tras rowerowych, które nakazują m.in. budowę dróg dla rowerów z asfaltu - to tzw. Standardy rowerowe. Z asfaltu wykonane jest już ponad 74,5% wszystkich tras.

Począwszy od 2012 r. Warszawie funkcjonuje Veturilo, czyli sieć wypożyczalni rowerów publicznych. Do dyspozycji rowerzystów jest ponad 300 stacji i ok. 4500 rowerów.

Funkcja Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej w obecnej formie istnieje od listopada 2012 r. Zespółu Pełnomocnika od lipca 2015 r. funkcjonuje w ramach Zarządu Dróg Miejskich.