Wyniki głosowania

Wyniki głosowania podczas

XXVII Sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której odbyło się głosowanie tajne nad projektem uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy (druk nr 902)

Przedmiot głosowania

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Placówka Rodzinna przy ul. Wilczej 23 m. 27 w Warszawie – druk nr 888

Wyniki zbiorcze

Liczba Radnych obecnych 57
Liczba głosowań Za 50
Liczba głosowań Przeciw 0
Liczba głosowań wstrzymujących się 0

Wyniki szczegółowe

Lista radnych Za Przeciw Wstrzymał(a) się
Auksel-Sekutowicz Anna
Binkowski Maciej
Borowska Agnieszka
Budziszewski Mariusz
Cieślikowski Jacek
Diduszko-Zyglewska Agata
Dymowska Joanna
Dziekanowski Dariusz
Figura Dariusz
Frankowski Mariusz
Frąckowiak Filip
Górski Patryk
Hejka Oskar
Herbich Tomasz
Jaczewska-Golińska Agnieszka
Janczar Ewa
Jaruzelska Monika
Jurkiewicz Cezary
Kaczyński Jarosław
Kędzierski Sebastian
Klimiuk Wiktor
Kropiwnicki Andrzej
Królak Renata
Kubicki Oliwer
Lech Paweł
Lutomirska Dorota
Łoboda Dorota
Łukaszewicz Maria
Malinowska-Grupińska Ewa
Mazurek (KO) Piotr
Mazurek (PiS) Piotr
Michalec Beata
Nehrebecka-Byczewska Anna
Niewitecka Renata
Pawłowska Iwona
Pietrusiński Kacper
Poboży Błażej
Potapowicz Sławomir
Roguska Magdalena
Ross Tadeusz
Sawicki Paweł
Semeniuk Olga
Sobczak Monika
Staniszkis Joanna
Sybilski Tomasz
Szolc Marek
Szostakowski Jarosław
Szpądrowski Michał
Szustek Gabriela
Szyszko Piotr
Śniegocka-Goździk Aleksandra
Wiśniewska-Najgebauer Joanna
Wujastyk Iwona
Wyrwał Agnieszka
Wyszyński Maciej
Zając Justyna
Zakrzewska Małgorzata
Żbikowski Piotr
Żebrowska Alicja
Żyłka Tomasz