Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  Skład komisji: Joanna Wiśniewska-Najgebauer - Przewodnicząca Jacek Cieślikowski - Wiceprzewodniczący Kamila Gołębiowska Ewa Janczar Ewa Malinowska-Grupińska Zakres działania: zasady i zakres działania Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy określa załącznik do uchwały II/54/2024 z dnia 23 maja 2024 r. Posiedzienia, porządki, protokoły Obsługa komisji: Piotr Sykut pok. 2015 tel. 22 443 06 00 e-mail: psykut@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Mariusz Budziszewski - Przewodniczący Agata Korc - Wiceprzewodnicząca Joanna Krzemień - Wiceprzewodnicząca Tobiasz Bocheński Martyna Jałoszyńska Paweł Lech Michał Matejka Sławomir Potapowicz Barbara Socha Tomasz Sybilski Piotr Szyszko Piotr Wertenstein-Żuławski Justyna Zając Alicja Żebrowska Zakres działania: kultura fizyczna, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy, opiniowanie...

 • Artykuł

  Skład komisji: Piotr Wertenstein-Żuławski - Przewodniczący Maciej Binkowski - Wiceprzewodniczący Agnieszka Borowska - Wiceprzewodnicząca Agnieszka Miękwicz - Wiceprzewodnicząca Magdalena Gogol Damian Kowalczyk Sylwia Krajewska Melania Łuczak Jan Mencwel Christian Młynarek Iwona Pawłowska Zofia Smełka-Leszczyńska Sandra Spinkiewicz Marta Szczepańska Iwona Wujastyk Zakres działania: drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę,...

 • Artykuł

  23 maja 2024 r. (czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Warszawska (p. IV), odbędzie się III posiedzenie Rady m.st. Warszawy zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Wejście główne do PKiN jest od ul. Marszałkowskiej. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 13.00. wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem – wersja tekstowa Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji...

 • Artykuł

  23 maja 2024 r. (czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Warszawska (p. IV), odbędzie się IV posiedzenie Rady m.st. Warszawy zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Wejście główne do PKiN jest od ul. Marszałkowskiej. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 14.00. wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem – wersja tekstowa Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji...