Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  Komisje stałe lub doraźne powołuje Rada Miasta, określając ich przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. W przypadku powołania komisji doraźnej uchwała określa także okres na który została powołana komisja. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 radnych, każdy radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, Przewodniczący Rady Miasta i Wiceprzewodniczący Rady Miasta, radni nie będący członkami tej komisji...

 • Artykuł

  W październiku 2009 r. Rada m. st. Warszawy przyjęła uchwałę powołującą Młodzieżową Radę m.st. Warszawy. Podczas wyborów młodzieżowych delegatów do MRW w dzielnicach, które odbyły się w grudniu 2009 r., wydelegowani zostali przedstawiciele z 8 dzielnic (Bielany, Ochota, Praga-Północ, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wesoła, Żoliborz) oraz ze środowiska szkół specjalnych. Pozostałe dzielnice są na różnym etapie powoływania własnych młodzieżowych rad dzielnicowych. Po ich powołaniu delegaci z...

 • Artykuł

  Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner wraz z przewodniczącą Rady Miasta Ewą Malinowską-Grupińską, wręczyli w salach Pałacu Kultury i Nauki pani Stefanii Cichockiej odznaczenie „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, które zostało przyznane na wniosek uratowanych przez nią dr Stefanii Kolowratnik-Seniow (z domu Ruth Schaff) oraz jej młodszej siostry Stanisławy Starczewskiej (Diny Schaff). To niezwykle symptomatyczne, że wśród ponad sześciu tysięcy Polaków uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem...

 • Artykuł

  Gala drugiej edycji Nagrody Literackiej Miasta stołecznego Warszawy, to święto literatury, pięknego słowa, sztuki wydawniczej i … czytelników. Ustanowiona latem ubiegłego roku nagroda jest potwierdzeniem znaczenia jakie Miasto przywiązuje do promocji polskiej literatury i do wspierana środowiska literackiego – powiedziała Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz rozpoczynając uroczystość w Galerii Skwer na skwerze Hoowera. Chwilę później Prezydent stolicy wraz z przewodniczącą Rady m.st....

 • Artykuł

  Z okazji Dnia Pamięci Warszawy, przypadającego 31 lipca, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta sesja Rady m. st. Warszawy. Podczas uroczystości Ewa Malinowska-Grupińska oraz Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyły dyplomy honorowego obywatela Warszawy. - Uroczysta sesja Rady Warszawy odbywa się tradycyjnie w przeddzień wielkiego święta, jakim są obchody tym razem, 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest szczególny dzień dla Warszawy – podkreśliła...

 • Artykuł

  Paweł Pawlikowski Jest reżyserem i scenarzystą filmowym, autorem Idy (2013), pierwszego polskiego filmu nagrodzonego Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Wykłada w brytyjskiej szkole filmowej The National Film School oraz w warszawskiej Szkole Wajdy. Pracę reżyserską rozpoczął od filmów dokumentalnych realizując kilka ważnych obrazów (m.in. dla BBC), za które otrzymał Emmy International, Prix Italia i dziesiątki innych nagród. Za najlepszy uważa dokument dotyczący wojny...

 • Artykuł

  Jerzy Owsiak (ur. 6 października 1953 r. w Gdańsku) Honorowy Obywatel m.st. Warszawy od czerwca 2014 r. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2105/2014 Dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor audycji muzycznych, twórca Przystanku Woodstock, pomysłodawca, założyciel i prezes zarządu Fundacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W wieku ośmiu lat wraz z rodzicami przeprowadził się do Warszawy, w której przed wojną mieszkała jego mama. Tu ukończył liceum ekonomiczne. Po maturze i...

 • Artykuł

  prof. Mieczysław Szostek (ur. 20 września 1933 r. w Legionowie) Honorowy Obywatel m.st. Warszawy od czerwca 2014 r. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2105/2014 Chirurg, profesor nauk medycznych, poseł na Sejm, przewodniczący Rady Narodowej m.st. Warszawy w latach 1981-1990. Do 3 września 1939 r. mieszkał w Legionowie, po wybuchu wojny rodzinę ewakuowano w okolice Siedlec, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W latach 1952-1958 studiował na Akademii Medycznej w Warszawie....

 • Artykuł

  prof. Henryk Samsonowicz (ur. 23 stycznia 1930 roku w Warszawie) – historyk, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989-1991 minister edukacji narodowej. W 1950 roku ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, po których podjął pracę na stanowisku asystenta tej uczelni. W 1954 r. otrzymał stopień doktora, na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. Mariana Małowista, zatytułowanej Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV–XVI w. W...

 • Artykuł

  Maria Skłodowska-Curie, (ur. 7 września 1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w Passy) Honorowa Obywatelka Warszawy od 21 lutego 1924 roku. Wielka uczona, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, prekursorka nowej gałęzi chemii - radiochemii. Wśród jej dokonań należy wymienić opracowanie teorii promieniotwórczości i technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków: radu i polonu (nazwanego na cześć Polski). Pod jej osobistym kierunkiem...

 • Artykuł

  Ferdynand Foch, (ur. 2 października 1851 r. w Tarbes, zm. 20 marca 1929 r. w Paryżu) Honorowy Obywatel Warszawy od 19 kwietnia 1923 roku. Marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski (1923 r.), wybitny dowódca i teoretyk wojskowości, bohater I wojny światowej. Ukończył Oficerską Szkołę Inżynieryjną Artylerii, stopień oficerski otrzymał we wrześniu 1874 r., a trzy lata później ukończył Akademię Sztabu Generalnego, gdzie od roku 1890 wykładał strategię ogólną. Jako dowódca 9. Armii (od 28...

 • Artykuł

  Herbert Hoover, (ur. 10 sierpnia 1874 r. w West Branch, zm. 20 października 1964 r. w Nowym Jorku) Honorowy Obywatel Warszawy od 10 listopada 1921 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych (1929-1933). Znany działacz humanitarny, przez wiele lat pomagał m.in. Polsce po odzyskaniu przez kraj niepodległości. Zasłynął jako organizator pomocy dla ludności cywilnej podczas I wojny światowej. Kierowana przez niego Amerykańska Administracja Pomocy (American Relief Administration) do lipca 1919 roku...

 • Artykuł

  Lucjan Żeligowski, (ur. 17 października 1865 r. w Oszmianie, zm. 9 lipca 1947 r. w Londynie) Honorowy Obywatel Warszawy od 21 października 1920 roku. Generał broni Wojska Polskiego. W 1885 r. wstąpił do armii rosyjskiej. Był uczestnikiem wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905). Podczas I wojny światowej, awansowany do stopnia pułkownika, dowodzi 261. Pułkiem Piechoty. Po rewolucji lutowej w 1917 r. jako jedyny z organizatorów wojska polskiego w Rosji najpierw dowodził brygadą w 1. Korpusie...

 • Artykuł

  Maxime Weygand, (ur. 21 stycznia 1867 r. w Brukseli, zm. 28 stycznia 1965 r. w Paryżu) Honorowy Obywatel Warszawy od 23 sierpnia 1920 roku. Generał armii Francuskich Sił Zbrojnych. Podczas I wojny światowej, od listopada 1917 r., był członkiem Wyższej Rady Wojskowej, a od marca 1918 r. szefem Sztabu Generalnego. W latach 1920-1922 kierował Misją Wojskową w Polsce, zajmującą się szkoleniem i zaopatrzeniem wojska polskiego. Brał udział w Bitwie Warszawskiej i odparciu wojsk Armii Czerwonej,...

 • Artykuł

  Ignacy Jan Paderewski, (ur. 18 listopada 1860 r. w Kuryłówce, zm. 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku) Honorowy Obywatel Warszawy od 9 tycznia 1919 r. Pianista, wirtuoz, kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk, premier Polski i minister spraw zagranicznych (1919). W latach 1872-1878 zdobył wykształcenie w warszawskim Instytucie Muzycznym. Po ukończeniu szkoły z odznaczeniem otrzymał posadę nauczyciela fortepianu w tymże Instytucie. Utrzymywał się, grając na przyjęciach, komponując i...

 • Artykuł

  Józef Haller, (ur. 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 r. w Londynie) Honorowy Obywatel Warszawy od 23 kwietnia 1919 roku. Generał broni, legionista, przewodniczący ZHP. Po ukończeniu studiów został mianowany podporucznikiem i rozpoczął służbę w wojsku austriackim. W latach 1895-1910 służył w 11 Pułku Artylerii we Lwowie i Stanisławowie. Pełnił funkcję instruktora, a następnie komendanta w jednorocznej ochotniczej Szkole Oficerskiej Artylerii. Przeprowadził reformę...

 • Artykuł

  Józef Piłsudski, (ur. 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, zm. 12 maja 1935 r. w Warszawie) Honorowy Obywatel Warszawy od 12 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Polskiego (1918-1922), naczelny wódz Armii Polskiej (od 11 listopada 1918), marszałek Polski (od 19 III 1920), premier (1926-1928,1930). Urodził się na Wileńszczyźnie w rodzinie o tradycjach niepodległościowych. W 1886 r. rozpoczął w Charkowie studia medyczne, podczas których prowadził działalność rewolucyjną i niepodległościową wśród...

 • Artykuł

  Zasady przyznawania Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy reguluje § 6 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1130/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia. Z inicjatywą przyznania odznaki mogą wystąpić: Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywy własnej lub na wniosek: ...

 • Artykuł

  Zasady przyznawania Nagrody m.st. Warszawy reguluje § 7 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 z 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXII/221/2015 z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, zmieniona uchwałą nr XI/244/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniającej uchwałę dotyczącą zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Karta zgłoszenia do Nagrody m.st. Warszawy – wersja do wydruku ...

 • Artykuł

  Rada m.st. Warszawy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania Prezydenta. Zasiada w niej 60 radnych wybieranych w wyborach powszechnych. Pracami rady kieruje wybierany spośród jej członków Przewodniczący, który wraz z Wiceprzewodniczącymi tworzy Prezydium Rady.

 • Artykuł

  Zakresu działania biura należy w szczególności: 1. obsługa techniczno-organizacyjna Rady m.st. Warszawy i jej komisji, 2. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu, 3. kierowanie uchwał Rady do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, 4. prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i wniosków. Siedziba: Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, pietro XX, sekretariat pokój 2012 tel. 22 443 05 80/81, fax 22 443 05 82 e-mail:...

 • Artykuł

  Piotr Mazurkiewicz

 • Artykuł

  Rok 2022 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 8 13 17 8 - - - 15 (budżetowa) ROK 2023 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ 12 9 9 20 - - - - MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ - 15 (absolutoryjna) 6 - 25 - 31 (uroczysta) 31

 • Artykuł

  Jan Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie, zm. 7 lutego 2019 r. w Warszawie) Honorowy Obywatel m.st. Warszawy od czerwca 2014 r. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2105/2014 Adwokat, polityk, premier Rzeczpospolitej Polskiej (5 XII 1991 ‒ 5 VI 1992). W okresie okupacji walczył w Szarych Szeregach. Po wojnie pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, Polskiej Akademii Nauk oraz redakcji tygodnika „Po Prostu". Od 1956 do 1962 r. był członkiem Klubu Krzywego Koła. W roku 1957...

 • Artykuł

  Rada m.st. Warszawy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania Prezydenta. Zasiada w niej 60 radnych wybieranych w wyborach powszechnych. Pracami rady kieruje wybierany spośród jej członków Przewodniczący, który wraz z Wiceprzewodniczącymi tworzy Prezydium Rady. Zadania Rady m.st. Warszawy określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o ustroju miasta...

 • Artykuł

  Adres URL XCIV sesja Rady m.st. Warszawy z 9 listopada 2010 r. XCIII sesja Rady m.st. Warszawy z 21 października 2010 r. XCII sesja Rady m.st. Warszawy z 7 października 2010 r. XCI sesja Rady m.st. Warszawy z 30 września 2010 r. XC sesji Rady m.st. Warszawy z 30 września 2010 r. - dokończenie XC sesja Rady m.st....

 • Artykuł

  Notka biograficzna Okręgi wyborcze Okreg wyborczy nr 2, Praga Południe Radny otrzymał 5 398 głosów. Kluby Radny Kluby Sojuszu Lewicy Demokratycznej Komisje Działalność w komisjach: Budżetu i Finansów, Inwentaryzacyjna, Infrastruktury i Inwestycji, Kultury i Promocji Miasta, Doraźna Komisja ds. Organizacji EURO 2012 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury i Promocji Miasta. Zakres zainteresowań Strony WWW Dane kontaktowe ...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Michał Grodzki radny Klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie m. st. Warszawy - sekretarz Klubu, lat 31, urodzony w Warszawie, mgr politologii - kierunek - polityka społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,absolwent Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Katedrze Zarządzania Gospodarką Szkoły Głównej Handlowej w...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 7, Targówek, Rembertów Wawer, Wesoła Radny otrzymał 4 550 głosów. Kluby Radny Kluby Sojuszu Lewicy Demokratycznej Komisje Działalność w komisjach: Kultury i Promocji Miasta, Podkomisji ds. Nazewnictwa Ulic, Ładu Przestrzennego, Doraźnej Komisji ds.Organizacji EURO 2012. Przewodniczacy Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Zakres zainteresowań Strony WWW Dane kontaktowe Oświadczenia majątkowe ...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Okręgi wyborcze Okreg wyborczy nr 1, Śródmieście Radna otrzymała 2 441 głosy. Kluby Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Komisje Działalność w komisjach: Kultury i Promocji Miasta, Ładu Przestrzennego, Samorządowej i Integracji Europejskiej. Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta. Zakres zainteresowań Strony WWW Dane kontaktowe Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe - zobacz Dyżury radnego Dyżury:...

 • Artykuł

  Notka biograficzna (mandat wygaszony uchwałą nr XLI/1059/2012 z 30.08.2012 r.)W latach 2006-2010 Radny Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, gdzie szczególnie zajmował się kwestiami kultury, edukacji i sportu. Szczególny nacisk kładł na współpracę z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. www.dolczewski.pl. Przeprowadził konsultacje społeczne w ramach projektu „Daj Głos Mieszkańcom” w której udział wzięło ponad 2000 mieszkańców Białołęki. Pierwszy etap projektu wyznaczył kierunek...

 • Artykuł

  Notka biograficzna W latach 2005–2007 Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów. Wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Wspierania Przemian Demokratycznych w Europie Środkowowschodniej, Sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Współautor i redaktor rządowego raportu „Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą”, inicjator i współautor przyjętego przez Radę Ministrów w 2007 roku rządowego „Programu Współpracy z Polonią i Polakami za...

 • Artykuł

  Notka biograficzna mandat wygaszony uchwałą nr LXXXVI/2517/2010 z 15.07.2010 r. Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 1, Śródmieście Radny otrzymał 7 556. Kluby Klub Radnych Platforma Obywatelska Komisje Działalność w komisjach: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Polityki Rozwoju GospodarczegoWiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zakres zainteresowań Strony WWW Dane kontaktowe Oświadczenia majątkowe Oświadczenia...

 • Artykuł

  Notka biograficzna W 1954 r., mając zaledwie 16 lat, zostałam aresztowana a następnie skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 5 lat więzienia za usiłowanie zmiany ustroju przemocą. Zwolniono mnie po dwudziestu miesiącach z powodu złego stanu zdrowia. W roku 1995 zostałam uhonorowana Krzyżem Więźnia Politycznego. W 1960 r. ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę jako psycholog w Pogotowiu Opiekuńczym dla dziewcząt na warszawskim...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Absolwent Politechniki Warszawskiej. Na tej uczelni ukończył także studia doktoranckie. W 2006 r. został Przewodniczącym Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność". Tę funkjcę pełni do chwili obecnej.Od 1980 r. pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego. Obecnie na urlopie bezpłatnym, do czasu pełnienia funkcji radnego. Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 1 Śródmieście, Ochota Radny otrzymał 12 001 głosy. Kluby Klub...

 • Artykuł

  Notka biograficzna (mandat wygaszony uchwałą nr XXV/481/2011 z 13.10.2011 r.) Od urodzenia, czyli od 1972 r. jest związany z Pragą Południe. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego (dawniej Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego), w której obecnie wykłada Przedsiębiorczość Społeczności Lokalnych. W 1994 r. został po raz pierwszy wybrany do Rady Dzielnicy Praga Południe, w której...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Paweł Lech Urodził się w 1965 r. w Warszawie, żonaty, trzy córki. Doświadczony samorządowiec, od lat zaangażowany w sprawy społeczne i rozwój Warszawy - a zwłaszcza prawej strony Wisły.Ukończył Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. W 1990 r. obronił pracę magisterską pod tytułem „Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w klasie szkoły masowej”. Temat pracy w nowatorski sposób ujmował problem segregacji w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych. Wybór tematu –...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Jarosława Maćkowiak latach 2002 - 2006 pełniła funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, od 2010 r. zasiada w Radzie m.st. Warszawy z ramienia klubu Prawo i Sprawiedliwość. Uczestniczy w pracach nastepujących komisji: Etyki, Inwentaryzacyjnej, Infrastruktury i Inwestycji oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - jako wiceprzewodnicząca. Okręgi wyborcze Okreg wyborczy nr 3 MokotówRadna otrzymała 1 590 głosów. Kluby ...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 4, Wola Radni otrzymał 7 090 głosów. Kluby Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Komisje Działalność w komisjach: Ładu Przestrzennego, Doraźnej Komosji ds. Organizacji EURO 2012. Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji. Zakres zainteresowań Strony WWW Dane kontaktowe mmakuch@um.warszawa.pl Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe - zobacz Dyżury radnego ...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Ewa Masny-Askanas Urodziła się 19 sierpnia 1946 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra etnologii zdobyła na Wydziale Historycznym).Pracę zawodową rozpoczęła w 1980 r. Przez rok prowadziła stworzony przez siebie jednoosobowy warsztat krawiecki.Następnie pracowała w szkole podstawowej jako kierowniczka świetlicy. W latach 1986–1992 zajmowała się prywatną działalnością gospodarczą. W 1989 r. zaangażowała się w tworzenie szkół...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Żonaty, urodzony w 1963 r. w Płocku. Ukończył najstarsze w Polsce Liceum Ogólnokształcące słynną "Małachowiankę". Studiował Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim, którą ukończył w 1988 r. 10 lat później ukończył Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Narodowego WSH Pułtusk. Obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w firmie telekomunikacyjnej. Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr nr 5, Bielany ŻoliborzRadny otrzymał 9 295...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Aleksandra Sheybal-Rostek urodziła się w Warszawie w 1973 r. Wychowana została w polskiej, inteligenckiej rodzinie z tradycjami artystycznymi i samorządowymi oraz społecznymi. Dorastała na warszawskim Powiślu. Odebrała humanistyczne wykształcenie studiując przez cztery lata filozofię na Uniwersytecie Warszawskim a potem pedagogikę i resocjalizację (UW). W międzyczasie studiowała w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Po...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Bogdan Żuber, urodził się w 1951 r.Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, a także Studia Podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego z Zarządzania w Administracji Publicznej. Uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania miasta:- w latach 1996-2000 był wicedyrektorem ds. technicznych, a następnie do 2004 roku dyrektorem Zarządu Oczyszczania...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 4, Wola Radny otrzymał 1 839 głosów. Kluby Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Komisje Działalność w komisjach: Rewizyjnej, Ładu Przestrzennego, Statutowo-Regulaminowej, Doraźnej Komisji Rozwoju Turystyki. Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz Doraźnej Komisji Rozwoju Turystyki. Zakres zainteresowań Strony WWW Dane kontaktowe pterlecki@um.warszawa.pl Oświadczenia...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 3 MokotówRadna otrzymała 4 841 głosów. Kluby Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej Komisje Działalność w komisjach: Zdrowia, Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom, Zakres zainteresowań Strony WWW Dane kontaktowe atysiac@radny.um.warszawa.pl Oświadczenia majątkowe oświadczenia majątkowe - zobacz Dyżury radnego Dyżur: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Maciej Wąsik Jest absolwentem Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.W 2003 r. został wybrany Burmistrzem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, a następnie został Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej.W latach 2006–2009 pełnił funkcję Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od 2010 r. piastuje mandat radnego m.st. Warszawy, jest również Przewodniczącym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w komisjach: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Mężatka, urodzona w 1982 r.W 2008 r. została absolwentką Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (dyplom magistra na kierunku Administracja, specjalność - Administarcja Rządowa). Dwa lata później ukończyła studia na kierunku Prawa (Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe). Pierwszą pracę podjęła w 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. Od 2002 r. do chwili obecnej pracuje w Departamencie Prawnym Międzynarodowej Korporacji prowadzącej działalność...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 7, Targówek Rembertów Wawer Wesoła Radna otrzymała 5 560 głosów. Kluby Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Komisje Działalność w komisjach: Bezpieczeństwa i Porządku Pubicznego, Kultury i Promocji Miasta. Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zakres zainteresowań Strony WWW Dane kontaktowe bzawadzka@um.warszawa.pl Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Dorota Zbińkowska, urodzona w 1972 r.Od urodzenia mieszka na warszawskiej Pradze, absolwentka Liceum im. Króla Władysława IV oraz Szkoły Głównej Handlowej (dyplom magistra na Wydziale Ekonomii Społecznej, Katedra Samorządu Terytorialnego Gospodarki Lokalnej). Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Pierwszą pracę podjęła w wieku 22 lat w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie wraz z zespołem prof....

 • Artykuł

  Notka biograficzna Urodzona 9 maja 1965 r. w Warszawie, mężatka. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Prowadzi własną firmę. W samorządzie od 2002 r. W kadencji 2002-2006 była radną Dzielnicy Targówek, przewodniczyła Komisji Budżetu i Finansów. Od 2006 r. w Radzie m.st. Warszawy. W poprzedniej kadencji (2006-2010) pracowała w komisjach: Budżetu i Finasów, Zdrowia oraz Edukacji i Rodziny. Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 7...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie zdobyła maturę i pierwsze doświadczenia harcerskie wraz ze stopniem phm. Po studiach na UW od roku 1980 uczyła fizyki w LO im. M. Kopernika w Warszawie. W latach 1986-1991 kształciła instruktorów harcerskich w SHS „Perkoz” i Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim. Za zaadaptowanie dla harcerstwa i upowszechnienie technik psychologii humanistycznej otrzymała Harcerską Nagrodę Myśli Twórczej...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Agnieszka SoinWykształcenie wyższe, 4 kierunki studiów podyplomowych: Doradztwo Zawodowe (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Prawo Pracy (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), BHP (Politechnika Warszawska), PR i Komunikacja (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).Z zawodu pracownik administracyjny, specjalista prawa pracy i licencjonowany doradca zawodowy.Działała społecznie w młodzieżówce Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Była fundatorem i...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Alicja Żebrowska Urodzona w Warszawie, obecnie mieszka na Targówku. Mężatka, dorosły syn. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, kierunek marketing i zarządzanie przedsiębiorstwa. Radna Rady m.st. Warszawy w kadencji 2006–2010 i 2010–2014. Wcześniej radna Rady Dzielnicy Targówek. W latach 2002–2006 Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Zdrowia, Edukacji i Rodziny oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki. Chcę kontynuować...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Cezary Andrzej Jurkiewicz - 51 lat.Prywatnie - żonaty, wychowujący ośmioro dzieci.Politycznie - członek Prawa i Sprawiedliwości od 2010, Przewodniczący Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Dzielnicy Wawer, były Radny Dzielnicy Wawer, członek Zarządu warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Koordynator Służby Porządkowej ochraniającej Marsze Pamięci i wydarzenia organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Społecznie - Prezes...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Dariusz Figura Radny Klubu PiS - jedynej zorganizowanej i merytorycznej opozycji w Radzie Warszawy. W wyborach uzyskał 8081 głosów - najlepszy wynik spośród radnych wybranych z okręgu Żoliborz, Bielany.Żonaty (Marta), troje dzieci (Kuba, Weronika i Michał), mieszkaniec Żoliborza i Bielan od urodzenia. Mgr inż. informatyki, obecnie praktyk zarządzania, specjalista od finansów i wiceprezes w firmie informatycznej.Absolwent (z najlepszą lokatą na roku) anglojęzycznych...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Ewa Masny-Askanas Urodziła się 19 sierpnia 1946 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra etnologii zdobyła na Wydziale Historycznym UW).Pracę zawodową rozpoczęła w 1980 r. Przez rok prowadziła stworzony przez siebie jednoosobowy warsztat krawiecki.Następnie pracowała w szkole podstawowej jako kierowniczka świetlicy. W latach 1986–1992 zajmowała się prywatną działalnością gospodarczą. W 1989 r. zaangażowała się w tworzenie szkół...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Urodzony 4 grudnia 1980 r. w Warszawie. Absolwent Collegium Civitas, na którym ukończył Stosunki Międzynarodowe. 2004-2007 redakcja zagraniczna Teleexpres TVP 1, 2007 - studia doktoranckie - Instytut Studiów Politycznych PAN, 2007 - specjalista ds. współpracy międzynarodowej w mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, 2007-2011 redakcja zagraniczna TVP Info., 2012 - dyrektor Izby pamięci Płk. Kuklińskiego, 2014 - Radny m.st. Warszawy. Okręgi wyborcze Okręg...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Gabriela Szustek Urodzona w 1977 r. w Warszawie. Mężatka, matka dwóch córek w wieku szkolnym i przedszkolnym Oliwi i Amelii. Ukończyła studia w WSHGiT o kierunku Integracja Europejska oraz Studia Podyplomowe w Akademii im. Leona Koźmińskiego z zakresu Zarządzania w Administracji Publicznej. Od 2006 r. należy do koła Platformy Obywatelskiej Praga Północ, w ramach którego wspiera akcje społeczne i charytatywne. Całe swoje życie związana z prawobrzeżną Warszawą,...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Iwona Wujastyk, urodziła się w 1980 r. Mieszkanka Targówka, związana z prawobrzeżna częścią stolicy. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii w SGGW w Warszawie, podyplomowych studiów o kierunku marketing terytorialny na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzanie w kulturze w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego Warszawie, wcześniej Mazowieckiego Instytutu Kultury. W latach 2006–2010 była wiceprzewodniczącą Rady...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Jarosław Szostakowski Doktor nauk technicznych. Urodził się w 1967 roku w Warszawie. Absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda (obecnie im. St. Staszica). W czasach szkolnych harcerz 173 Warszawskiej Drużyny Harcerzy.Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zdobył pierwsze miejsce w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Elektrycznym w 1991 r., organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Jolanta Kasztelan Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Psychologii i Pedagogiki.Podyplomowe Studium Rachunkowości WSEI, Podyplomowe Studium Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami WSGN. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Od 1981 r. pedagog w szkołach podstawowych Ursynowa. W roku 1992 założyła i prowadziła do 2012 zespół prywatnych szkół licealnych dla młodzieży i dorosłych. W latach 1996-2009 była kwestorem wyższej uczelni...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Małgorzata Żuber-Zielicz Urodziłam się w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie zdobyłam maturę i pierwsze doświadczenia harcerskie wraz ze stopniem phm. Po studiach na UW od roku 1980 uczyłam fizyki w LO im. M. Kopernika w Warszawie. W latach 1986-1991 kształciłam instruktorów harcerskich w SHS „Perkoz” i Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim. Za zaadaptowanie dla harcerstwa i upowszechnienie technik psychologii humanistycznej otrzymałam Harcerską...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Marcin Hoffman Urodzony i wychowany na warszawskiej Woli.Z wykształcenia jest lekarzem medycyny, specjalistą Medycyny Rodzinnej. Ukończył również specjalizację w zakresie Organizacji Ochrony Zdrowia. Zarządza przychodnią obsługującą 10 000 mieszkańców Woli.Od 2006 r. dzięki głosom mieszkańców Woli jest Radnym m.st. Warszawy. Drugą kadencję jest Przewodniczącym Komisji Zdrowia. Angażuje się w tworzenie polityki zdrowotnej w Warszawie. Szczególnie wspiera remonty i...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Marta Jezierska Jestem psychologiem i psychoterapeutką, certyfikowanym Mistrzem NLP. Ukończyłam także podyplomowe studia zarządzania gospodarką samorządu terytorialnego w SGH. Od 2003 r. prowadzę hipnoterapię, psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz warsztaty terapeutyczne, opracowywałam i realizowałam programy terapeutyczne i programy rozwoju osobistego oraz szkolenia z umiejętności psychospołecznych, w organizacjach pozarządowych i ośrodkach...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Michał Czaykowski Radca prawny, adwokat. Doktor nauk prawnych. Były prokurator w Warszawie.Ukończył Podyplomowe Europejskie Studia w zakresie finansowania inwestycji samorządu terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej oraz na tej uczelni ukończył studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.Pracował jako szef Gabinetu...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Monika Suska Urodzona w Warszawie. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone studia podyplomowe w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.Członek-założyciel Stowarzyszenia Promocji Grochowa. Członek rady osiedla Grochów Północny.Od 1989 roku pracuje w Narodowym Banku Polskim. Dwójka dzieci, córka Joanna i syn Bartłomiej. Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 2,...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Piotr Szyszko Od urodzenia mieszkaniec warszawskiej Pragi-Południe. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończył także podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.W latach 2003–2010 pracował w Urzędzie m.st. Warszawy, zajmował się sprawami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żonaty, ma dziesięcioletniego syna. Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 2, Praga Południe ...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Rafał Dorosiński Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy wydziałach prawa Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida. Prawnik - aplikant adwokacki. W latach 2006 – 2010 Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (m.in. komisje edukacji i finansów). Inicjator powstania sieci nowych placów zabaw na Bemowie. Na studiach członek Zarządu Samorządu Studentów WPiA, związany z...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Tomasz Mysłek W wyborach do Rady Warszawy w roku 2014 reprezentował Prawicę Rzeczypospolitej (Marka Jurka) na liście PiS w okręgu obejmującym: Mokotów, Służewiec, Służew, Sadybę i Stegny. Wraz z żoną i dziećmi mieszka na warszawskim Ksawerowie (na Górnym Mokotowie). Urodzony i wychowany w Częstochowie, ukończył filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim (1986) i historię na Uniwersytecie Warszawskim (1989). W latach 1980-88 działał w Ruchu Młodej Polski i...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 10 czerwca 2016 r., DWW-772-20/16. Zofia Trębicka (ur. 1948 r. w Warszawie, zm. 2016 r. w Warszawie) Pochodziła z rodziny z tradycjami niepodległościowymi, Warszawianka od pokoleń. Była absolwentką L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosa oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W pracy zawodowej związana była z informatyką oraz przemysłem paliwowo-energetycznym,...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Piotr ŻbikowskiOd urodzenia związany z prawobrzeżną Warszawą. Absolwent historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek prezydium zarządu Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza. Jest pracownikiem kolei. Okręgi wyborcze Okręg wyborczy nr 7, Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła Kluby Klub Prawo i Sprawiedliwość Komisje Działalność w Komisjach: Komisja Kultury i Promocji Miasta, Bezpieczeństwa i Porządku...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Bartosz Dominiak urodził się w 1976 roku w Warszawie absolwent warszawskich szkół: VI LO im. Tadeusza Reytana oraz Szkoły Głównej Handlowej (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne w ramach Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich) ukończył Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pracował w administracji rządowej i samorządowej (m.in. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Kancelarii Sejmu oraz jako doradca ministra w...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Rafał DorosińskiAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy wydziałach prawa Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida. Prawnik - aplikant adwokacki. W latach 2006–2010 Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (m.in. komisje edukacji i finansów). Inicjator powstania sieci nowych placów zabaw na Bemowie. Na studiach członek Zarządu Samorządu Studentów WPiA, związany z...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Ewa Dorota Malinowska-Grupińska Urodziła się w 1956 r. w Warszawie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowego studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Do samorządu trafiła po latach pracy w organizacjach działających na rynku książki (w latach 2003–2006 była prezesem Polskiej Izby Książki).Od 2006 roku jest radną m.st. Warszawy. W kadencji 2006-2010 przewodniczyła Komisji Polityki Rozwoju Gospodarczego, była też członkinią Komisji...

 • Artykuł

  Notka biograficzna Radny Miasta Stołecznego Warszawy kadencji 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014. Jedyny członek Rady Miasta Stołecznego Warszawy wybierany do niej przez kolejne 5 kadencji. Członek władz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Działalność w komisjach: Zdrowia, Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom, Rewizyjnej, Doraźnej Komisji ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016.Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom,...