Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  Dziś podczas sesji Rada Warszawy przegłosowała zmiany w taryfie biletowej. Dzięki wprowadzonym zmianom, katalog osób uprawnionych do bezpłatnego przejazdu został poszerzony o uczniów warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych oraz uczniów mieszkających w Warszawie i uczących się w innych, nie stołecznych placówkach oświatowych. Przepisy będą obowiązywały od 1 września br., na podstawie specjalnych, spersonalizowanych kart miejskich. Dodatkowo Radni zdecydowali...

 • Artykuł

  Nagranie z XLVII sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XLVII Sesja porządek zrealizowany 06.04.2017 r.

 • Artykuł

  Zobacz transmisję z XLVII posiedzenia Rady m.st. Warszawy:>> transmisja video posiedzenia Rady m.st. Warszawy Słuchaj posiedzenia Rady m.st. Warszawy:>> transmisja audio posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  Dziś w Warszawie zmarła Pani Olga Johann, Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Osoba niezwykle oddana sprawom nauki, młodzieży, studentów, mieszkańców, ochronie środowiska, pamięci historycznej naszego Państwa i Miasta oraz samorządu lokalnego. Była absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych. W latach 1965–1968 była pracownikiem naukowym Zakładu Socjologii Politechniki Warszawskiej oraz współtwórcą pierwszego podręcznika dla studentów "Socjologia...

 • Artykuł

  6 kwietnia 2017 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XLVII posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  Dziś w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnego Krzyża Zasługi, nadanego Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Pani Wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewie Masny-Askanas „za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej”. Odznaczenie wręczył wicewojewoda mazowiecki Pan Artur Standowicz, który podziękował Pani Wiceprzewodniczącej i pozostałym wyróżnionym za działania na rzecz samorządu lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego.Pani Ewa...

 • Artykuł

  Dziś w Biurze Rady m.st. Warszawy złożyła wizytę delegacja Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Osób Przesiedlonych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, której członkiem i sprawozdawcą obecnym na spotkaniu był pan Egidijus Vareikis (litewski parlamentarzysta). Sprawozdawcy towarzyszyła sekretarz Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Osób Przesiedlonych ZPRE pani Olga Kostenko oraz Anna Trębaczkiewicz Sekretarz Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ze strony gospodarzy...

 • Artykuł

  Nagranie z XLV sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XLV Sesja porządek zrealizowany 16.03.2017 r.

 • Artykuł

  15 marca br. u zbiegu ul. Stefana Batorego i al. Niepodległości odbyła się uroczystość nadania nazwy skwerowi imienia Wasyla Stusa. W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Klimkin, minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce, Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydent m.st. Warszawy, Anna Nehrebecka-Byczewska, przewodnicząca Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, stowarzyszenia...

 • Artykuł

  We wtorek, 14 marca podczas XLVI sesji, Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę pozwalającą zaskarżyć decyzję Wojewody Mazowieckiego o uchyleniu uchwały XLII/1056/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. >> uchwała Podczas wczorajszej sesji radni przyjęli także stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego stwierdzającego nieważność uchwały Nr XLII/1056/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie przeprowadzenia referendum...

 • Artykuł

  Nagranie z XLVI sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XLVI Sesja wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem zrealizowany 09.03.2017 r.

 • Artykuł

  10 marca 2017 r. z okazji setnych urodzin gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego uroczystość urodzinowa. W sali Pod Liberatorem życzenia jubilatowi składali m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Bronisław Komorowski, b.prezydent RP, przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz koledzy ze Związku Powstańców Warszawskich i Związku Żołnierzy Armii Krajowej. >>...

 • Artykuł

  14 marca 2017 r. (wtorek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XLVI posiedzenie Rady m.st. Warszawy, zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 17.30. >> wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem obrad

 • Artykuł

  16 marca 2017 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XLV posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  10 marca sto lat temu urodził się gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski - lotnik, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, Honorowy Obywatel m.st. Warszawy. Z tej okazji w imieniu Rady m.st. Warszawy, Przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska złożyła Szanownemu Jubilatowi życzenia i podziękowała za zasługi dla mieszkańców Warszawy. Dzisiejszy dzień jest także kolejną okazją do złożenia podziękowań za to, co Generał zrobił dla Warszawy i jej mieszkańców w najtrudniejszych...

 • Artykuł

  Komunikat Biura Rady m.st. WarszawyW związku z zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego i wstrzymaniu wykonania uchwały Nr XLII/1056/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego oraz pismem Prezydent m.st. Warszawy wycofującym, złożony w oparciu o § 27 ust. 4 Statutu m.st. Warszawy, wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady m.st. Warszawy – sesja zwołana na 1 marca 2017 r., z przyczyn formalnych, nie może...

 • Artykuł

  1 marca 2017 r. (środa) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XLIV posiedzenie Rady m.st. Warszawy, zwołane na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 17.00. >> wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  6 lutego br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego zmiany ustroju m.st. Warszawy. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum wskazuje, że odbędzie się ono 26 marca 2017 r. Informacje dotyczące referendum można znaleźć na stronie internetowej www.zdecydujmy.um.warszawa.pl. Oprócz informacji kto i w jaki sposób może wziąć udział w głosowaniu, można znaleźć także analizę porównawczą między obecnym stanem prawnym, a...

 • Artykuł

  XXVIII sesja Rady m.st. Warszawy z 16 lutego 2017 r. zwołana na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy nie odbyła się ze względów formalnych

 • Artykuł

  16 lutego 2017 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XLIII posiedzenie Rady m.st. Warszawy, zwołane na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 17.00. >> wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem obrad >> porządek obrad - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  Nagranie z XLI sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XLI Sesja porządek zrealizowany 30.01.2017 r.

 • Artykuł

  9 lutego 2017 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XLI posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  Nagranie z XL sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XL Sesja wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem zrealizowany 30.01.2017 r.

 • Artykuł

  Nagranie z XLII sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XLII Sesja wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem zrealizowany 02.02.2017 r.

 • Artykuł

  6 lutego 2017 r. (poniedziałek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XLII posiedzenie Rady m.st. Warszawy, zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 12.00. >> wniosek o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad >> porządek obrad - wersja do wydruku >> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  6 lutego 2017 r. (poniedziałek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XL posiedzenie Rady m.st. Warszawy, zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 13.00. >> wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem obrad

 • Artykuł

  Nagranie z XXXIX sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XXXIX Sesja porządek zrealizowany 19.01.2017 r.

 • Artykuł

  Dziś na sesji Rady m.st. Warszawy stołeczni radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 23 grudnia 2016 r. radnego Stanisława Wielanka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 stycznia 2017 r. w kościele św. Jana z Dukli o. Bernardynów (ul. Bernardyńska). Pan Stanisław Wielanek został pochowany na Cmentarzu Czerniakowskim przy ul. Powsińskiej 44/46. >> Stanisław Wielanek - pożegnanie

 • Artykuł

  Posiedzenia Komisji Rady m.st. Warszawy w kadencji 2014 - 20182016 Komisje Rady m.st. Warszawy 2016I 2016II 2016III 2016 IV 2016 V 2016VI 2016VII 2016VIII 2016IX 2016X 2016XI 2016XII Razem Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 14 Komisja Budżetu i Finansów 3 1 1 1 1 2 1 2 ...

 • Artykuł

  19 stycznia 2017 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXXIX posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 11.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  19 stycznia 2017 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się dokończenie XXXVIII posiedzenia Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad

 • Artykuł

  10 stycznia 2017 r. w Biurze Rady Warszawy, odbyło się uroczyste ślubowanie radnych IV Kadencji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Pamiątkowe akty ślubowania wręczyła im Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Dzięki udziale w pracach Młodzieżowej Radzie uczniowie warszawskich szkół mają możliwość zabierania głosu w sprawach publicznych oraz wpływania na decyzje samorządu, które ich dotyczą. fot. Rafał Motyl

 • Artykuł

  5 stycznia 2017 r. zmarł gen. bryg Janusz Brochwicz-Lewiński, Honorowy Obywatel m.st. Warszawy Urodził się 17 września 1920 r. Wołkowysku, na Grodzieńszczyźnie. Był żołnierzem Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim - w batalionie "Parasol". W 1939 roku uczestniczył w kampanii wrześniowej. Został aresztowany przez bolszewików pod Grodnem i skazany na karę śmierci. Znalazł się wtedy, wraz z grupą skazańców, w pociągu jadącym na Wschód. Udało mu się jednak uciec z transportu. Po...

 • Artykuł

  23 grudnia 2016 r. w Warszawie zmarł Pan Stanisław Wielanek, Radny m.st. Warszawy Pieśniarz Warszawy, muzyk, kompozytor. Założyciel i członek Kapeli Czerniakowskiej i Kapeli Warszawskiej. Od 2014 roku Rady m.st. Warszawy, aktywny członek Komisji Kultury i Promocji Miasta. 20 grudnia 2016 r. z rąk Ministra Kultury otrzymał brązowy medal Zasłużonych Kulturze Gloria Artis. W swoim dorobku wydał 34 płyty, w tym sześć złotych. Zagrał ok. cztery tysiące koncertów. Był autorem i wydawcą książki...

 • Artykuł

  Wesołych Świątwypełnionych wytchnieniem, miłością i spokojemw imieniu Rady m.st. Warszawy życzą Ewa Malinowska-GrupińskaPrzewodnicząca Rady m.st. WarszawyorazEwa Masny-Askanas i Olga JohannWiceprzewodniczące Rady m.st. Warszawy

 • Artykuł

  O G Ł O S Z E N I Ew sprawieNABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019 Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019 do następujących sądów: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa...

 • Artykuł

  Wczoraj na sesji Rada m.st. Warszawy uchwaliła projekt budżetu na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2017-2045. W 2017 roku miasto będzie realizowało m.in. takie projekty jak: 1. Warszawski bon żłobkowy – 400 zł dla rodziców na zapewnienie opieki dziecku do 3 lat (113 mln zł w latach 2017-2022) 2. Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 3. Budowa żłobków i przedszkoli, w tym zakończenie budowy 4 żłobków na Białołęce 4....

 • Artykuł

  15 grudnia 2016 r. w przerwie sesji Rady m.st. Warszawy odbyło się spotkanie świąteczne stołecznych rajców. Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska składając życzenia powiedziała: Pragnę życzyć Państwu spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieje, że znajdziecie Państwo czas na wyciszenie i refleksję. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz składając życzenia poprosiła także wszystkich zebranych o pamięć wsparcie dla poszkodowanych z Aleppo: To co...

 • Artykuł

  Dziś na XX p. Pałacu Kultury i Nauki odbyła się wzruszająca uroczystość nadania imienia Zofii Trębickiej sali posiedzeń Rady m.st. Warszawy. Z tej okazji odsłonięto także tablicę. Zofia Trębicka, wieloletnia Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i delegatka Rady m.st. Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związek Miast Polskich, przez ogromną część życia pracowała na rzecz stolicy. Zofii zawdzięczamy wiele ważnych inicjatyw m.in. na rzecz przestrzeni miejskiej i komunikacji, rewitalizacji...

 • Artykuł

  Nagranie z XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy Nagranie z XXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - Dokończenie (19.01.2017r.) Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XXXVIII Sesja porządek zrealizowany 15.12.2016 r.

 • Artykuł

  Zobacz transmisję z XXXVIII posiedzenia Rady m.st. Warszawy:>> transmisja video posiedzenia Rady m.st. Warszawy Słuchaj posiedzenia Rady m.st. Warszawy:>> transmisja audio posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad>> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  15 grudnia 2016 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXXVIII posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad>> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  4 grudnia 2016 r. przy ul. Ogrodowej odbyła się uroczystość nadania nazwy skwerowi imienia Władysława Bartoszewskiego. To miejsce w wyjątkowy sposób wiąże się z działalnością "Żegoty", która w czasie wojny organizowała pomoc dla żydów w getcie i poza nim. Właśnie w tej organizacji działał patron skweru, Władysław Bartoszewski. Żydzi znajdujący się za nieludzką granicą Getta wychodzili przez budynek sądu z nowymi dokumentami potem ul. Białą i Ogrodową przedostawali się do Chłodnej. Dla tych...

 • Artykuł

  4 grudnia 2016 r. (niedziela) 2016 r. o godz. 12.00 przy ul. Ogrodowej odbędzie się uroczystość nadania skwerowi imienia Władysława Bartoszewskiego. Miejsce, w którym zostanie utworzony skwer Władysława Bartoszewskiego znajduje się na tyłach sądów. W czasie okupacji właśnie tam była granica getta.

 • Artykuł

  Nagranie z XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XXXVII Sesja porządek zrealizowany 17.11.2016 r.

 • Artykuł

  17 listopada 2016 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXXVII posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  Uchwała nr XLVI/1422/2008 w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. >> zobacz

 • Artykuł

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) >> zobacz

 • Artykuł

  21 października br. w sali Starzyńskiego Pałacu Kultury i Nauki odbyła się uroczysta Gala Warszawskich Olimpijczyków. Sportowcy z rąk prezydent Warszawy i przewodniczącej Rady m.st. Warszawy otrzymali dyplomy uznania za zmagania podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Podziwiamy Państwa za trud, ciężką pracę i jej spektakularne efekty. Byliśmy świadkami wspaniałych występów, walki do końca, pokonywania własnych słabości, pasji i determinacji. – mówiła podczas spotkania ze sportowcami...

 • Artykuł

  Nagranie z XXXVI sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XXXVI Sesja porządek zrealizowany 20.10.2016 r.