Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  Piotr Mazurkiewicz

 • Artykuł

  Harmonogram sesji Rady m.st. Warszawy na 2024 rok Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień - 6 4 - 19 17 14 12 (budżetowa) 23 20 (absolutorium) 31 (uroczysta) 29 - - 28 -

 • Artykuł

  Jan Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie, zm. 7 lutego 2019 r. w Warszawie) Honorowy Obywatel m.st. Warszawy od czerwca 2014 r. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2105/2014 Adwokat, polityk, premier Rzeczpospolitej Polskiej (5 XII 1991 ‒ 5 VI 1992). W okresie okupacji walczył w Szarych Szeregach. Po wojnie pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, Polskiej Akademii Nauk oraz redakcji tygodnika „Po Prostu". Od 1956 do 1962 r. był członkiem Klubu Krzywego Koła. W roku 1957...

 • Artykuł

  Rada m.st. Warszawy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania Prezydenta. Zasiada w niej 60 radnych wybieranych w wyborach powszechnych. Pracami rady kieruje wybierany spośród jej członków Przewodniczący, który wraz z Wiceprzewodniczącymi tworzy Prezydium Rady. Zadania Rady m.st. Warszawy określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o ustroju miasta...

 • Artykuł

  Adres URL XCIV sesja Rady m.st. Warszawy z 9 listopada 2010 r. XCIII sesja Rady m.st. Warszawy z 21 października 2010 r. XCII sesja Rady m.st. Warszawy z 7 października 2010 r. XCI sesja Rady m.st. Warszawy z 30 września 2010 r. XC sesji Rady m.st. Warszawy z 30 września 2010 r. - dokończenie XC sesja Rady m.st....