Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  20 stycznia 2011 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się VII posiedzenie Rady m.st. Warszawy zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> wniosek o zwołanie sesji oraz porządek obrad

 • Artykuł

  W dniu wczorajszym Komisja Kultury i Promocji Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą wyboru członków Podkomisji ds. Nazewnictwa Ulic. Skład Podkomisji ds. Nazewnictwa Ulic: 1. Anna Nehrebecka-Byczewska - Przewodnicząca Podkomisji,2. Olga Johann - Wiceprzewodnicząca Podkomisji,3. Adam Cieciura - Wiceprzewodniczący Podkomisji,4. Dariusz Dolczewski,5. Michał Grodzki,6. Jolanta Gruszka,7. Agnieszka Jakowicka,8. Maria Szreder.>> Składy i zakresy działania wszystkich komisji

 • Artykuł

  Na wczorajszym posiedzeniu Rada Warszawy uchwaliła budżet na 2011 r.

 • Artykuł

  Zobacz VI posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 13 stycznia 2011 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00 >>porządek on-lineporządek obrad - wersja do wydruku

 • Artykuł

  13 stycznia 2011 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się VI posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00.>> porządek on-lineporządek obrad

 • Artykuł

  Drodzy Mieszkańcy Warszawy, Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, ale też wielu głębokich i radosnych przeżyć. Pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia pięknych i niezapomnianych Świąt, które przyniosą spokój, wzajemną życzliwość i optymizm orazwszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącegoNowego 2011 Roku. W imieniu Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-GrupińskaPrzewodniczącaRady Miasta Stołecznego Warszawy

 • Artykuł

  16 grudnia w przerwie V sesji Rady Warszawy odbyło się spotkanie świąteczne stołecznych rajców. W imieniu radnych gości przywitała wiceprzewodnicząca Ligia Krajewska. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Jego Eminecja kard. Kazimierz Nycz, Przedstawiciele Metropolity Prawosławnego Jego Eminecji Sawy ksiądz dr Doroteusz Sawicki i ksiądz dr Andrzej Baczyński, Imam Gminy Muzułmańskiej w Warszawie - Nezar Chalif, Honorowi Obywatele m.st. Warszawy, były Prezydent Warszawy parlamentarzyści RP,...

 • Artykuł

  Wykaz dyżurów Radnych m.st. Warszawy - wersja do wydruku Dyżury radnych Klubu Platforma Obywatelska (szczegóły dyżuru na stronie radnego) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Czekalski Paweł Czerwosz Magdalena Hoffman Marcin Jaworski Lech Kalbarczyk Piotr Krajewska Ligia ...

 • Artykuł

  Zobacz V posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 16 grudnia 2010 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. Przebieg posiedzenia: >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  Zadania Rady m.st. Warszawy określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W skład Rady Miasta Stołecznego Warszawy wchodzi sześćdziesięciu radnych. Do zadań tych należy w szczególności:- uchwalanie projektu statutu miasta, a po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów uchwalanie statutu miasta - powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydenta skarbnika miasta (głównego księgowego...

 • Artykuł

  Zobacz IV posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 13 grudnia 2010 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 16.00.

 • Artykuł

  We czwartek, 16 grudnia 2010 r. w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się V posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 16.00. >> porządek - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  W poniedziałek, 13 grudnia 2010 r. w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się IV posiedzenie Rady m.st. Warszawy zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta .Rozpoczęcie planowane jest na godz. 16.00. >> wniosek o zwołanie sesji>> porządek obrad

 • Artykuł

  Zobacz III posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 9 grudnia 2010 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 9.15. Przebieg posiedzenia: >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  W czwartek, 9 grudnia 2010 r. w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się III posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 9.15. >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  Rada Miasta obraduje na sesjach i wyraża swoją wolę w formie uchwał, stanowisk i ustaleń, we wszystkich sprawach, pozostających w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Na pierwszej sesji Rada Miasta wybiera Przewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczący obrad organizuje prace Rady Miasta oraz czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji i przestrzeganiem porządku obrad. Do wykonywania tych zadań może wyznaczyć wiceprzewodniczącego Rady Miasta.Sesje Rady Miasta zwołuje...

 • Artykuł

  Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW) została powołana Uchwałą nr LXIV/1995/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 roku. Działa dzięki art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, który przewiduje powołanie w gminach organów doradczo-konsultacyjnych, reprezentujących młodzież. MRW to organ doradczo-konsultacyjny władz miasta stołecznego w sprawach dotyczących, ale przede wszystkim niezależna instytucja skupiająca reprezentantów młodzieży ze wszystkich dzielnic Warszawy i działających...

 • Artykuł

  Dziś, podczas pierwszej sesji Rady m.st. Warszawy rajcy nowej kadencji złożyli ślubowanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców - rotę przeczytał Waldemar Marszałek, a radni wyczytywani alfabetycznie wypowiadali słowa: Ślubuję albo Ślubuję. Tak, mi dopomóż Bóg. Po ślubowaniu odbyły się tajne głosowania, w drodze których wyłoniono prezydium rady....

 • Artykuł

  Zobacz pierwsze posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 1 grudnia 2010 r. w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. Przebieg posiedzenia:>> porządek - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  1 grudnia 2010 r. (środa), o godz. 10.30 w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście od strony Kinoteki, rozpocznie się I posiedzenie Rady m.st. Warszawy. >> porządek obrad