Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  17 października 2013 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej (szatnia przy wejściu głównym), odbędzie się LXIX posiedzenie Rady m.st. Warszawy na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 17.00. >> wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem - wersja do wydruku>> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  Stefan Starzyński, (ur. 19 sierpnia 1893 r., dokładna data śmierci i miejsce nieznane) Honorowy Obywatel Warszawy od 20 września 1999 roku. Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XV/116/99 z dnia 20 wrześnnia1999 roku. Wyróżnienie przyznano pośmiertnie. Oficer, polityk, ekonomista i publicysta, Prezydent Warszawy (1934-1939), obrońca stolicy we wrześniu 1939 r. W 1907 r. za udział w Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej skazany na miesiąc pobytu w Cytadeli Warszawskiej....

 • Artykuł

  Papież Jan Paweł II, (Karol Józef Wojtyła ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie) Honorowy Obywatel Warszawy od marca 1996 roku. Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXX/234/96 z dnia 25 marca1996 roku. Pierwszy papież z Polski i pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebędący Włochem. Przy zgłoszeniu kandydatury Ojca Świętego na Honorowego Obywatela Miasta napisano m.in.: "Będzie dla Warszawy wielkim zaszczytem mieć wśród swoich obywateli jednego z...

 • Artykuł

  Stanisław Jankowski „Agaton”, (ur. 29 września 1911 r. w Warszawie, zm. 5 marca 2002 r. w Warszawie) Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1995 roku. Tytuł nadany uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/101/95 z 10.04.1995 roku. Oficer, architekt, adiutant gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora". Był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie po ukończeniu studiów 1938 r. podjął pracę jako asystent. Po zmobilizowaniu we wrześniu 1939 r. skierowany do Ośrodka Zapasowego...

 • Artykuł

  Jan Podoski, (ur. 2 stycznia 1904 r.w Kijowie, zm. 24 listopada 1998 r. w Warszawie) Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1993 roku. Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLIV/251/93 z dnia 29 marca 1993 roku. Orędownik budowy metra w Warszawie, światowej sławy specjalistą w dziedzinie trakcji elektrycznych i komunikacji miejskiej, twórca polskiej szkoły planowania układów komunikacyjnych w miastach. W latach 1922-1928 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej....

 • Artykuł

  Gen. Dyw. Franciszek Kamiński, (ur. 20 września 1902 r. w Mikułowicach, zm. 24 lutego 2000 r. w Warszawie) Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1999 roku Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr X/64/99 z dnia 12 kwietnia1999 roku. Generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Batalionów Chłopskich, współtwórca Podziemnego Państwa Polskiego. Ukończył gimnazjum w Sandomierzu. W latach 1926-1929 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Już w czasie studiów został...

 • Artykuł

  Jerzy Waldorff, (ur.4 maja 1910 r. w Warszawie, zm. 29 grudnia 1999 r. w Warszawie) Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXX/170/92 z dnia 13 kwietnia 1992 roku. Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1992 roku. Pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny, twórca Społecznego Komitetu Opieki na rzecz Ochrony Starych Powązek. Po zdaniu matury Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ukończył prawo na Uniwersytecie Poznańskim oraz tamtejsze Konserwatorium Muzyczne. W...

 • Artykuł

  Janina Porczyńska, (ur. 27 czerwca 1927 r. w Białce Królewskiej, zm. 5 maja 2009 r. w Londynie) Honorowa Obywatelka Warszawy od kwietnia 1992 roku. Tytuł nadany Uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XXX/169/92 z dnia 13 kwietnia 1992 r. W 1940 r. wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Liceum ukończyła w Rodezji. W Anglii studiowała socjologię i sztuki piękne. Wspólnie z mężem Zbigniewem Porczyńskim stworzyła bogatą kolekcję malarstwa europejskiego oraz sztuki zachodnioeuropejskiej (od XV do...

 • Artykuł

  Aleksander Gieysztor, (ur. 17 lipca 1916 r. Moskwie, zm. 9 lutego 1999 r. w Warszawie) Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1992 roku. Tytuł nadany uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XXX/168/92 z dnia 13 kwietnia 1992 r. Wybitny uczony, historyk mediewista, niemal całe życie związany z Warszawą. W stolicy mieszkał od 1921 r. W roku 1937 ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu 1939 r. walczył jako podchorąży rezerwy. W czasie okupacji działał w...

 • Artykuł

  Stanisław Broniewski-Orsza, (ur. 29 grudnia 1915 r. w Warszawie, zm. 30 grudnia 2000 r. w Warszawie) Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1992 roku. Tytuł nadany uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XXX/167/92 z dnia 13 kwietnia 1992 r. Naczelnik Szarych Szeregów, harcmistrz. Do Związku Harcerstwa Polskiego a dokładnie 3. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego, wstąpił w 1928 r. Później był m.in. instruktorem harcerskim w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. We wrześniu 1939 r....

 • Artykuł

  Ryszard Kaczorowski, (ur. 26 listopada 1919 r. w Białymstoku, zm. 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku) Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1999 roku. Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr X/63/99 z dnia 12 kwietnia 1999 roku. Członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1989-1990). Od najmłodszych lat należał do harcerstwa. W 1940 r. jako komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku był łącznikiem między organizacją...

 • Artykuł

  6 czerwca 2013 r. Kapituła Wyróżnienia Zasłużony dla m.st. Warszawy przyznała, na wniosek Rady Dzielnicy Targówek, to wyróżnienie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Zdrowy Targówek". 26 września 2013 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbyła się uroczystość podczas, której Prezes klubu Pan Roman Soroczyński otrzymał z rąk Radnego m.st. Warszawy Pawła Lech legitymację oraz odznaczenie. Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" obejmuje opieką dzieci i młodzież zainteresowanych sportami...

 • Artykuł

  2 października 2013 r. (środa) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej (szatnia przy wejściu głównym), odbędzie się LXVII posiedzenie Rady m.st. na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 19.00. >> wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem

 • Artykuł

  3 października 2013 r. (czwartek) w sali Warszawskiej, PKiN na IV p. - wejście od strony ul. Marszałkowskiej odbędzie się dokończenie LXIV posiedzenia Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku

 • Artykuł

  3 października 2013 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej (szatnia przy wejściu głównym), odbędzie się LXVI posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.30. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  24 września 2013 roku w Biurze Rady m.st. Warszawy odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień "Zasłużony dla m.st. Warszawy". Wszyscy Zasłużeni otrzymali odznakę (dużą i miniaturkę) oraz legitymację. Odznaczenia wręczyła Olga Johann, Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, która rozpoczynając uroczystość powiedziała: Jestem ogromnie zaszczycona, że mogę wręczyć Państwu odznaczenie Rady m.st. Warszawy i podziękować za Waszą pracę na rzecz naszego miasta. Odznaczenia otrzymali: Pan Dariusz...

 • Artykuł

  Margaret Susan (Sue) Ryder, (ur. 3 lipca 1923 r. w Leeds, zm. 2 listopada 2000 r. w Bury St Edmunds) Honorowa Obywatelka Warszawy od kwietnia 1993 roku. Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLII/244/93 z dnia 1 marca 1993 roku. Działaczka charytatywna. Po wybuchu II wojny światowej wstąpiła do First Aid Nursing Yeomarny (FANY), brytyjskiej pomocniczej służby wojskowej kobiet, skąd wkrótce została przeniesiona do polskiej sekcji Special Operations Executive (Kierownictwo Operacji...

 • Artykuł

  19 września 2013 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej (szatnia przy wejściu głównym), odbędzie się LXV posiedzenie Rady m.st. na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 17.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> wniosek o zwołanie sesji>> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  12 września 2013 r. (czwartek) w sali Warszawskiej, PKiN na IV p. - wejście od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się LXIV posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  29 sierpnia 2013 r. (czwartek) w sali Warszawskiej, PKiN na IV p. - wejście od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się LXIII posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek on-line