Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  Zobacz XXIV posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 3 października 2011 r., w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 15.00. >> wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem >> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  3 października 2011 r. (poniedziałek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXIV posiedzenie Rady m.st. Warszawy zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 15.00. >> wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem >> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  28 września w PKiN odbyło się spotkanie Biura Wykonawczego Rady Gmin i Regionów Europy. Gospodarzami spotkania byli: Zastępca Prezydenta Warszawy Jarosław Kochaniak i Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ligia Krajewska. Podczas spotkania dyskutowano o przyszłości Europy na szczeblu lokalnym w dobie obecnych problemów i wyzwań. Rada Gmin Europy została powołana w Genewie w 1951 roku przez grupę europejskich burmistrzów. W 1984 roku Rada otworzyła swoje szeregi dla regionów, przekształcając...

 • Artykuł

  Nagranie z XXIII sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XXIII Sesja porządek zrealizowany 22.09.2011 r.

 • Artykuł

  Zobacz XXIII posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 22 września 2011 r., w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  W dniach 15-17 września b.r. Rada m.st. Warszawy gościła Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich VI Kadencji. Spotkania odbywają się cyklicznie, za każdym razem w innym województwie. Mam nadzieję, że nasze spotkanie stanie się okazją do wielu owocnych dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów na wiele tematów interesujących nas samorządowców. Jako gospodarze postaramy się podczas Państwa pobytu przekonać, że „Warszawa da się lubić”, kto wie może uda nam się nawet zaskoczyć Państwa...

 • Artykuł

  22 września 2011 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXIII posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek - wersja do wydruku>> porządek on-line

 • Artykuł

  Dziś o godz. 12.00 w Sali Warszawskiej PKiN odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień Rady m.st. Warszawy "Zasłużony dla Warszawy" z okazji stulecia harcerstwa. Warszawa miała szczęście do ludzi w harcerskich mundurach. W stulecie harcerstwa, Rada m.st. Warszawy wyraża swój szacunek wszystkim, którzy przez te lata, wierni harcerskiemu prawu i przyrzeczeniu, służyli Stolicy. Wspominamy dziś zaledwie nielicznych, pamiętając o wszystkich: Prezydentach i Wiceprezydentach Warszawy związanych z...

 • Artykuł

  Nagranie z XXII sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XXII Sesja porządek zrealizowany 8.09.2011 r.

 • Artykuł

  Zobacz XXII posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 8 września 2011 r., w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. >> porzadek - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  Uroczystość odbędzie się w Sali Warszawskiej (PKiN IV p.) o godz. 12.00. Wyróżnienia otrzymają następujące organizacje: - Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego- Mazowiecka Chorągiew Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej- Mazowiecka Chorągiew Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"- Stowarzyszenie Harcerskie W imieniu Rady m.st. Warszawy wyróżnienia wręczy przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska.

 • Artykuł

  8 września 2011 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXII posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porzadek - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  23 sierpnia 2011 roku Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ligia Krajewska przyjęła delegację Rady Miasta Tajpej na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta panem Po-ya Chou. Wizyta gości z Tajpej miała na celu podtrzymanie zażyłych stosunków między siostrzanymi metropoliami oraz rozwój partnerskich relacji w dziedzinie edukacji, rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej oraz metod ograniczania emisji dwutlenku węgla. Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ligia Krajewska stwierdziła, że...

 • Artykuł

  Nagranie z XXI sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XXI Sesja porządek zrealizowany 25.08.2011 r.

 • Artykuł

  Zobacz XXI posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 25 sierpnia 2011 r. , w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. >> porządek - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  25 sierpnia 2011 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXI posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek - wersja do wydruku >> porządek on-line

 • Artykuł

  Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2011 r. (czwartek), o godz. 17.00 w PKiN, sala Rudniewa, IVp. >> porządek

 • Artykuł

  Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2011 r. (wtorek), o godz. 14.00 w PKiN, sala Rudniewa, IVp. >> porządek

 • Artykuł

  Nagranie z XX sesji Rady m.st. Warszawy Wniosek o zwołanie sesji sporządzony 2.08.2011 r. Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XX Sesja porządek zrealizowany 5.08.2011 r.

 • Artykuł

  Zobacz XX posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 5 sierpnia 2011 r. zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta, w wersji on-line : >> transmisja posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 9.00. >> wiosek o zwołanie sesji>> porządek on-line