Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  Wojciech Zabłocki - Przewodniczący Mariusz Budziszewski - Wiceprzewodniczący Martyna Jałoszyńska - Wiceprzewodnicząca Marta Jabłońska Małgorzata Zakrzewska Zakres działania: opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i...

 • Artykuł

  Skład komisji: Joanna Wiśniewska-Najgebauer - Przewodnicząca Jacek Cieślikowski - Wiceprzewodniczący Kamila Gołębiowska Ewa Janczar Ewa Malinowska-Grupińska Zakres działania: zasady i zakres działania Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy określa załącznik do uchwały II/54/2024 z dnia 23 maja 2024 r. Posiedzienia, porządki, protokoły Obsługa komisji: Piotr Sykut pok. 2015 tel. 22 443 06 00 e-mail: psykut@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Mariusz Budziszewski - Przewodniczący Agata Korc - Wiceprzewodnicząca Joanna Krzemień - Wiceprzewodnicząca Tobiasz Bocheński Martyna Jałoszyńska Paweł Lech Michał Matejka Sławomir Potapowicz Barbara Socha Tomasz Sybilski Piotr Szyszko Piotr Wertenstein-Żuławski Justyna Zając Alicja Żebrowska Zakres działania: kultura fizyczna, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy, opiniowanie...

 • Artykuł

  Skład komisji: Piotr Wertenstein-Żuławski - Przewodniczący Maciej Binkowski - Wiceprzewodniczący Agnieszka Borowska - Wiceprzewodnicząca Agnieszka Miękwicz - Wiceprzewodnicząca Magdalena Gogol Damian Kowalczyk Sylwia Krajewska Melania Łuczak Jan Mencwel Christian Młynarek Iwona Pawłowska Zofia Smełka-Leszczyńska Sandra Spinkiewicz Marta Szczepańska Iwona Wujastyk Zakres działania: drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę,...

 • Artykuł

  23 maja 2024 r. (czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Warszawska (p. IV), odbędzie się III posiedzenie Rady m.st. Warszawy zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Wejście główne do PKiN jest od ul. Marszałkowskiej. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 13.00. wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem – wersja tekstowa Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji...

 • Artykuł

  23 maja 2024 r. (czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Warszawska (p. IV), odbędzie się IV posiedzenie Rady m.st. Warszawy zwołane na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Miasta. Wejście główne do PKiN jest od ul. Marszałkowskiej. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 14.00. wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem – wersja tekstowa Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji...

 • Artykuł

  23 maja 2024 r. (czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Warszawska (p. IV), odbędzie się II posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Wejście główne do PKiN jest od ul. Marszałkowskiej. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. porządek – wersja do wydruku porządek on-line Transmisja on-line: poprzez stronę YouTube Rady m.st. Warszawy poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Klub Koalicja Obywatelska (37 radnych) Szostakowski Jarosław – Przewodniczący Klubu Auksel-Sekutowicz Anna – Wiceprzewodnicząca Klubu Gierzyńska-Kierwińska Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Klubu Janczar Ewa – Wiceprzewodnicząca Klubu Sybilski Tomasz – Wiceprzewodniczący Klubu Budziszewski Mariusz – Członek Prezydium Klubu Kluś Marcin – Członek Prezydium Klubu Królak Renata – Członek Prezydium Klubu Niewitecka Renata – Sekretarz Klubu Borowska Agnieszka ...

 • Artykuł

  7 maja 2024 roku w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się inauguracyjna sesja Rady m.st. Warszawy kadencji 2024-2029.

 • Artykuł

  Rafał Trzaskowski został dziś na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Warszawy po raz drugi zaprzysiężony na prezydenta stolicy. Wcześniej ślubowanie złożyli radni nowej kadencji. – Nadal będę wspierał transformację Warszawy w stronę miasta nowoczesnego, zielonego, ale również miasta, w centrum którego jest człowiek; miasta, w którym wszyscy będą czuli się dobrze – niezależnie od tego, skąd pochodzą, w jakim są wieku i czy potrzebują pomocy, czy po prostu wysłuchania – deklarował prezydent.