Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

 • Artykuł

  Zobacz XXXIV posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 z 29 marca 2012 r. : >> transmisja on-line posiedzenia Rady m.st. Warszawy Słuchaj posiedzenia Rady m.st. Warszawy:>> transmisja audio posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad>> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2012 - 2015 do następujących sądów:- Sądu Okręgowego w Warszawie – 37 ławników,- Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 55 ławników, - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 ławników,- Sądu Rejonowego dla...

 • Artykuł

  29 marca 2012 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXXIV posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad>> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  W środę 14 marca br., odbyło się kolejne spotkanie Rady Honorowych Obywateli m.st. Warszawy. Uczestniczyli w nim: prof. Władysław Bartoszewski, gen. bryg. Janusz Brochwicz-Lewiński, prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Marek Kwiatkowski, Jerzy Majewski – Prezydent Warszawy w latach 1967-1982, Maria Stypułkowska-Chojecka pseud. "Kama", gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski pseud. „Motyl” oraz Barbara Wachowicz. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy witając Honorowych Obywateli powiedziała:...

 • Artykuł

  Na ostatnim posiedzeniu Rady m.st. Warszawy, 8 marca br., odbyło się uroczyste ślubowanie radnych II Kadencji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Pamiątkowe akty ślubowania wręczyła im Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Dzięki Radzie młodzież ma możliwość zabierania głosu w sprawach publicznych oraz wpływania na decyzje samorządu, które ich dotyczą. Stołeczni radni na wczorajszym posiedzeniu przyjęli także uchwałę powołującą Doradcę Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy,...

 • Artykuł

  Nagranie z XXXIII sesji Rady m.st. Warszawy Zrealizowany podczas posiedzenia porządek obrad: XXXIII Sesja porządek zrealizowany 8.03.2012 r.

 • Artykuł

  Autorem zdjęć jest Krzysztof Wierzbowski, który o swojej kilkumiesięcznej pracy na Szczęśliwickiej mówi tak: Celem projektu było pokazanie społeczeństwu problemów i radości dnia codziennego dzieci, które tak samo jak ich rówieśnicy chcą czuć, że są ważne, które mają kolegów, osiągają sukcesy, odkrywają świat. Stereotyp nienormalnych dziwadeł wynika przede wszystkim z naszej niewiedzy, niechęci, a czasem także z braku wrażliwości na osoby niepełnosprawne. Dzisiejsza wystawa jest fragmentem...

 • Artykuł

  Zobacz XXXIII posiedzenie Rady m.st. Warszawy kadencji 2010 - 2014 z 8 marca 2012 r. : >> transmisja on-line posiedzenia Rady m.st. Warszawy Słuchaj posiedzenia Rady m.st. Warszawy:>> transmisja audio posiedzenia Rady m.st. Warszawy Rozpoczęcie transmisji planowane jest na godz. 10.00 >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek obrad on-line

 • Artykuł

  Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy została powołana uchwałą nr LXIV/1995/2009 z 22 października 2009 roku. Swoją działalność rozpoczęła 28 stycznia 2010 roku. Młodzieżowa Rada m.st Warszawy działa także poprzez nadawanie patronatów honorowych inicjatywom służącym młodzieży i przez nią prowadzonych, a także oraz badanie jej opinii w istotnych sprawach. Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy to także możliwość dla młodych ludzi na zapoznanie się z systemem pracy urzędu oraz na efektywną współpracę...

 • Artykuł

  8 marca 2012 r. (czwartek) w Sali Warszawskiej PKiN na IV p. - wejście główne od strony ul. Marszałkowskiej, odbędzie się XXXIII posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00. >> porządek obrad - wersja do wydruku>> porządek obrad on-line