Wyniki wyszukiwania w serwisie Rada Warszawy

  • Managing Associate w Kancelarii prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunkach prawo oraz prawo kanoniczne, a podyplomowo zarządzania w administracji na Akademii Koźmińskiego. Jest prawnikiem specjalizującym się w problemach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, budownictwie, nieruchomościach oraz administracji publicznej. Były zastępca Prezydenta m.st. Warszawy i wieloletni urzędnik samorządowy, wcześniej...

  • Okręg wyborczy nr 5, Bielany, Żoliborz Koalicja Obywatelska Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Komisja Edukacji Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki Kadencja 2024-2029 akorc@um.warszawa.pl Dyżur: spotkanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy. Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (p. 2020). Telefon: 22 443 05 83

  • Okręg wyborczy nr 9, Bemowo, Ursus Koalicja Obywatelska Komisja Edukacji Komisja Ładu Przestrzennego Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki Kadencja 2024-2029 joanna.krzemien@um.warszawa.pl Dyżur: w pierwszą środę miesiąca w godzinach 17.00 – 18.00., Adres: Dom Kultury Kolorowa, ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa Godzina: 17.00 – 18.00 Telefon: 22 443 05 83 E-mail: joanna.krzemien@um.warszawa.pl albo joanna.krzemien@gmail.com

  • Ukończyła studia magisterskie i podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Podyplomowe Studia Menedżer Jakości. Zawodowo zajmuje się systemami zarządzania jakością. W kadencji 2018-2024 radna Dzielnicy Bemowo, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego oraz była członkinią Komisji Edukacji. W obecnej kadencji Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów oraz członkini: Komisji Rewizyjnej,...

  • Okręg wyborczy nr 9, Bemowo, Ursus Koalicja Obywatelska Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Komisja Kultury i Promocji Miasta Kadencja 2024-2029 pczerska@um.warszawa.pl Dyżur: spotkanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy. Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój 2001. Telefon: 22 443 05 83

  • Marcin Kluś – magister nauk prawnych, radca prawny. Urodził się w 1980 roku w Warszawie. Od urodzenia jest związany z Pragą-Południe. Absolwent Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W 2012 roku złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2013 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego, w ramach której zajmuje się kompleksową obsługą prawną, w tym zastępstwem procesowym osób fizycznych i prawnych przed sądami powszechnymi,...

  • Publicystka, dziennikarka, działaczka społeczna, animatorka kultury; członkini zespołu Krytyki Politycznej; współpracuje z „Gazetą Wyborczą” i portalem Vogue.pl, autorka i prowadząca feministycznego programu satyrycznego „Przy Kawie o Sprawie”; nominowana do tytułu Warszawianka Roku 2018; w latach 2012-18 członkini miejskiego zespołu sterującego ds. wdrażania Programu Rozwoju Kultury w Warszawie, przez kilka lat członkini lub przewodnicząca prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury;...

  • Aktorka teatralna i filmowa. Przez ponad czterdzieści lat była związana z Teatrem Polskim w Warszawie. Zagrała liczne role teatralne, filmowe i telewizyjne zarówno z repertuaru klasycznego jak i współczesnego. W czasie stanu wojennego występowała w kościołach i domach prywatnych z koncertami poetyckimi na terenie całego kraju. W późniejszym okresie miała wieczory poetyckie w Europie, Australii, Nowej Zelandii i USA. Żona byłego Wiceministra Spraw Zagranicznych i dyplomaty. W latach 2001-2008...

  • Warszawianin od urodzenia. Doświadczony samorządowiec, radny wielu kadencji warszawskiego samorządu w latach 1994-2014, zasiadał m.in. w Radzie Dzielnicy Śródmieście, Radzie Powiatu Warszawskiego i Radzie m.st. Warszawy. Doskonale zna ustrój, sposób zarządzania oraz problemy miasta. Przewodniczył m.in. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy. Był również współinicjatorem wprowadzenia „Biletu Seniora” w transporcie publicznym oraz rozwijania programu budownictwa...

  • Politolog, ukończyła studia na wydziałach Polityka Bezpieczeństwa Państwa i Administracja Obronna, a także policealne studium języków obcych na kierunku specjalista ds. kontaktów z zagranicą, w języku wykładowym angielskim, oraz szkolenie z wiedzy o samorządzie, organizowane przez Forum Od-nowa. Członkini Stowarzyszenia STE Toruńska oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Nowoczesna Białołęka. Jest także wiceprzewodniczącą regionu warszawskiego Nowoczesnej i koła. Nowoczesna Warszawa Białołęka....