Szczegóły sesji

# Głosowanie
21 2430 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podjęcia współdziałania m.st. Warszawy z gminą Łomianki w pracach polegających na przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) – druk nr 2430
22 2407 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2407 (ul. Przy Torach)
23 2408 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2408 (ul. Ch. P. Aignera)
24 2409 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2409 (droga bez nazwy i ul. Piniowa)
25 2403 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia – druk nr 2403
26 2433 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy – druk nr 2433
27 2434 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych – druk nr 2434
28 2435 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach – druk nr 2435
29 2396 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie, ul. Górnośląska 45 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2396
30 2397 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie, ul. Fabryczna 19 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2397
31 2398 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie, ul. S. Sempołowskiej 4 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2398
32 2399 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie, ul. ks. I. Skorupki 8 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2399
33 2400 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie, al. Jana Pawła II 26a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2400
34 2401 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Nowy Świat 21a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2401
35 2402 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie – druk nr 2402
36 2412 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Spartańska 4 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2412
37 2413 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie, ul. Cieszyńska 8 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2413
38 2421 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie, ul. Zakrzewska 24 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2421
39 2422 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 107 im. Bronisława Malinowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Warszawie, ul. Nowoursynowska 210/212 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2422
40 2423 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 371 im. Sandro Pertiniego w Zespole Szkół nr 59 w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 68 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2423