Szczegóły sesji

# Głosowanie
21 2090 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek - Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Długa 18/20 – druk nr 2090
22 2091 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy nr 1 im. Wiktora Kordowicza wchodzącej w skład Zespołu Placówek – Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Długa 18/20 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a – druk nr 2091
23 2092 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 – Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Smolna 30 z filią w Warszawie, ul. Długa 18/20 wchodzącego w skład Zespołu Placówek – Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Długa 18/20 – druk nr 2092
24 2093 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a – druk nr 2093
25 2094 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie, ul. Zagójska 3 poprzez włączenie do Bursy nr 6 w Warszawie, ul. Okopowa 55a – druk nr 2094
26 2044 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie – druk nr 2044
27 2049 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie, ul. J. Bytnara „Rudego” 19 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2049
28 2050 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada, ul. Niegocińska 2 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2050
29 2051 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie, ul. Piaseczyńska 114/116 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2051
30 2052 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Domaniewska 33 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2052
31 2053 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 107 im. Bronisława Malinowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Warszawie, ul. Nowoursynowska 210/212 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2053
32 2054 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 371 im. Sandro Pertiniego w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 68 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2054
33 2055 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie, ul. Zakrzewska 24 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2055
34 2056 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza w Warszawie, ul. L. Narbutta 14 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2056
35 2057 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 138 w Warszawie, ul. Karwińska 17 poprzez zmianę siedziby – druk nr 2057
36 2058 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie, ul. Górnośląska 45 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2058
37 2059 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie, ul. Fabryczna 19 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2059
38 2060 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie, ul. S. Sempołowskiej 4 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2060
39 2061 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie, ul. ks. I. Skorupki 8 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2061
40 2062 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Nowy Świat 21a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 2062