Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
21 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer – druk nr 858
22 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota – druk nr 865
23 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka – druk nr 866
24 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pn. „WARSZAWSKIE DNI ZDROWIA” na 2020 rok – druk nr 862
25 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022 – druk nr 883
26 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wniosku do Ministra Zdrowia o możliwość zakontraktowania procedur jednodniowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 903 - wniosek zgłoszony przez radną A. Żebrowską o odesłanie projektu uchwały do komisji
27 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wniosku do Ministra Zdrowia o możliwość zakontraktowania procedur jednodniowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 903
28 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Zakątek” – druk nr 859
29 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Cichy Port” – druk nr 860
30 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Stalówka” – druk nr 861
31 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia miasta stołecznego Warszawy do European Social Network (Europejskiej Sieci Społecznej) – druk nr 849 + A
32 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – druk nr 882
33 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Placówka Rodzinna przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie – druk nr 884
34 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Placówka Rodzinna przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m. 53 w Warszawie – druk nr 885
35 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Placówka Rodzinna przy ul. Warzelniczej 23 B w Warszawie – druk nr 886
36 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Placówka Rodzinna przy Al. Jerozolimskich 99 m. 15 w Warszawie – druk nr 887
37 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Placówka Rodzinna przy ul. Wilczej 23 m. 27 w Warszawie – druk nr 888
38 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych – druk nr 889
39 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych – druk nr 890
40 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie dla osób usamodzielnianych w m.st. Warszawie – druk nr 891