Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty – druk nr 864
2 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 863
3 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Stanisława Jankowskiego „Agatona” – druk nr 901
4 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat możliwości wdrożenia systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych opartego o zużycie wody"
5 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat sytuacji SPOZ Białołęka, w szczególności w zakresie obiektu przy ul. Przykoszarowej, budowanego jako przychodnia wielospecjalistyczna i szpital operacji dnia jednego"
6 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radną E. Janczar o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej Uchwałę nr LXVII/1849/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów – druk nr 900
7 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy – druk nr 902
8 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radną A. Borowską o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wniosku do Ministra Zdrowia o możliwość zakontraktowania procedur jednodniowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 903
9 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – druk nr 899 (rondo Artemiego Aroniszydzego)
10 Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy – druk nr
11 Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji Rady m.st. Warszawy
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – druk nr 899 (rondo Artemiego Aroniszydzego)
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy – druk nr 902 - wybór komisji skrutacyjnej
14 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez radną A. Diduszko-Zyglewską o przesunięcie w porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Stanisława Jankowskiego „Agatona” – druk nr 901
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Stanisława Jankowskiego „Agatona” – druk nr 901
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały nr II/47/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu dla m.st. Warszawy – druk nr 895
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych pawilonami handlowymi i usługowymi na rzecz spółdzielni mieszkaniowych - druk nr 789 + A
18 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez radnego M. Wyszyńskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2020 r. – druk nr 907
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranów – część zachodnia – druk nr 893
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie dostępu do informacji publicznej o rejestrze wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – druk nr 852