Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2617 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2617 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
2 Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2618 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze– druk nr 2618 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
3 Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2559 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego - część A – druk nr 2559 + A – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
4 Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2588 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr 2588 – zgłoszony przez radną A. Jaczewską- Golińską.
5 Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o przesunięcie punktu 66 (Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie inwestycji i remontów drogowych oraz utrudnień w ruchu przez nie powodowanych) w porządku obrad na pozycję 5 – zgłoszony przez radnego M. Binkowskiego
6 Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2611 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej części nieruchomości położonej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy [dane zanonimizowane] – druk nr 2611 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka
7 Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2612 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej, położonej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Krakusa 7 – druk nr 2612 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka
8 Przyjęcie protokołu obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy.
9 Przyjęcie protokołu obrad LXX sesji Rady m.st. Warszawy.
10 2603 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2603 + A
11 2615 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie reparacji wojennych – druk nr 2615 - wniosek o 1 godzinę przerwy - zgłoszony przez radnego D. Figurę
12 2615 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie reparacji wojennych – druk nr 2615 - wniosek o 59 minut przerwy - zgłoszony przez radnego D. Figurę
13 2615 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie reparacji wojennych – druk nr 2615 - poprawka zgłoszona przez radnego J. Szostakowskiego
14 2615 + A – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie reparacji wojennych – druk nr 2615 z autopoprawką i poprawką
15 2553 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu św. Katarzyny – część II – druk nr 2553 + A
16 2562 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I – druk nr 2562 + A - wniosek mniejszości nr 1 - zgłoszony podczas Komisji Ładu Przestrzennego
17 2562 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I – druk nr 2562 + A - wniosek mniejszości nr 2 - zgłoszony podczas Komisji Ładu Przestrzennego
18 2562 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I – druk nr 2562 + A
19 2592 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stara Miłosna Południe część I – druk nr 2592 + A
20 2558 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada – druk nr 2558