Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2549 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie przedmiotu Historia i Teraźniejszość – druk nr 2549 – zgłoszony przez radną D. Łobodę
2 Przyjęcie porządku obrad LXX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2550 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zgłoszenia kandydata Rady m.st. Warszawy na członka Rady Odbudowy – druk nr 2550 – zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
3 Przyjęcie porządku obrad LXX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2546 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 2546 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
4 Przyjęcie porządku obrad LXX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2547 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2022 i 2023 roku oraz spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań – druk nr 2547 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
5 Przyjęcie porządku obrad LXX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2543 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli – druk nr 2543 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
6 Przyjęcie porządku obrad LXX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2548 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia dnia 30 września Dniem Seniorów Warszawskich – druk nr 2548 – zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
7 2549 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie przedmiotu Historia i Teraźniejszość – druk nr 2549
8 2548 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia dnia 30 września Dniem Seniorów Warszawskich – druk nr 2548
9 2550 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zgłoszenia kandydata Rady m.st. Warszawy na członka Rady Odbudowy – druk nr 2550 - wniosek o zamknięcie dyskusji - zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
10 2550 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zgłoszenia kandydata Rady m.st. Warszawy na członka Rady Odbudowy – druk nr 2550 - wniosek o głosowanie bez dyskusji - zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
11 2550 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zgłoszenia kandydata Rady m.st. Warszawy na członka Rady Odbudowy – druk nr 2550
12 2513+A,B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 2513+A,B
13 2514+A,B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2514+A,B
14 2546 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 2546
15 2547 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2022 i 2023 roku oraz spłatę w 2022 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań – druk nr 2547
16 2449 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej – druk nr 2449 + A
17 2129 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „A” – druk nr 2129 + A - wniosek o odesłanie projektu uchwały do komisji - zgłoszony przez radnego S. Dratkiewicza
18 2129 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „A” – druk nr 2129 + A
19 2534 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej – druk nr 2534
20 2529 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi na rok 2023 – druk nr 2529