Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2522 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych - druk nr 2522 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka
2 Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2520 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących współwłasność m.st. Warszawy w udziale, położonych w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w rejonie ul. Nowy Świat 22C, ul. Nowy Świat 28B i ul. Smolnej - druk nr 2520 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka
3 Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2521 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania oraz na oddanie w użytkowanie części nieruchomości zabudowanych, położonych w Warszawie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Wolskiej - druk nr 2521 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka
4 Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2527 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (Plac Poli Negri) - druk nr 2527 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka
5 Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2449+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej – druk nr 2449+A – zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar
6 Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2528 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze – druk 2528 – zgłoszony przez radną R. Niewitecką
7 Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2515 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Szpitalowi Bielańskiemu im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat – druk nr 2515 - zgłoszony przez radnego A. Kropiwnickiego
8 Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2489 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lokalu użytkowego do nieodpłatnego korzystania i pobierania pożytków – druk nr 2489 - zgłoszony przez radnego A. Kropiwnickiego
9 Przyjęcie protokołu obrad LXVI sesji Rady m.st. Warszawy.
10 Przyjęcie protokołu obrad LXVII sesji Rady m.st. Warszawy.
11 Przyjęcie protokołu obrad LXVIII sesji Rady m.st. Warszawy.
12 2528 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze – druk 2528 wniosek o zamknięcie listy mówców zgłoszony przez J. Szostakowskiego
13 2528 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze – druk 2528
14 2510 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2510
15 2464 – Projekt obwieszczenia Rady m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy – druk nr 2464
16 2458 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wilcza, Mokotowska – druk nr 2458
17 2503 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni, al. Komisji Edukacji Narodowej – druk nr 2503
18 2487 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz – druk nr 2487
19 2491 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XII/198/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – druk nr 2491 + A
20 2505 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2505 (dot. drogi bez nazwy)