Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2452 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [ dane zanonimizowane] na Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr 2452 – zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji J. Dymowską
2 Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2453 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 2453 – zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
3 Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2455 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy – druk nr 2455 – zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
4 Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2454 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy – druk nr 2454 – zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
5 Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2415 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mlądzkiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – druk nr 2415 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
6 Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2418 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych – druk nr 2418 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
7 Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2442 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na oddanie w dzierżawę na okres 12 lat części nieruchomości zabudowanej, położonej w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Wał Miedzeszyński 391 – druk nr 2442 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
8 Przyjęcie protokołu obrad LXV sesji Rady m.st. Warszawy.
9 2443 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2443 + A
10 2453 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 2453
11 2455 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy – druk nr 2455
12 2454 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy – druk nr 2454
13 2431 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i nadania mu nazwy – druk nr 2431 (Park Pięciu Sióstr)
14 2390 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – druk nr 2390
15 2384 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II – część A1 – druk nr 2384 + A
16 2384 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II – część A1 – druk nr 2384 + A - wniosek o zdjęcie 2416 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych – druk nr 2416 - zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
17 2385 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II – część A2 – druk nr 2385 + A
18 2386 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Falenica Wschód – część II – część B – druk nr 2386 + A
19 2414 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Narutowicza – druk nr 2414 + A
20 2381 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie podjęcia współdziałania m.st. Warszawy z gminą Izabelin i gminą Stare Babice w pracach polegających na przygotowaniu studium komunikacyjnego w rejonie sąsiadujących ze sobą obszarów gminy Izabelin, gminy Stare Babice i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – druk nr 2381