Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2376 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej, położonej w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. [dane zanonimizowane] – druk nr 2376 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
2 Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2377 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na rzecz Skarbu Państwa – druk nr 2377 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
3 Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2378 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w parku Kępa Potocka, przy ul. Gwiaździstej 8 – druk nr 2378 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
4 Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2372 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania członków Rady Muzeum Warszawy – druk nr 2372 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
5 Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 2340 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej od lipca do września 2022 r. – druk nr 2340 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
6 Przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2380 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec dążenia do pozbawienia uczestniczki Powstania Warszawskiego, pani Anny Jakubowskiej, ps. „Paulinka”, odszkodowania za represje z okresu komunizmu – druk nr 2380 – zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
7 Przyjęcie protokołu obrad LXIV sesji Rady m.st. Warszawy.
8 2380 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec dążenia do pozbawienia uczestniczki Powstania Warszawskiego, pani Anny Jakubowskiej, ps. „Paulinka”, odszkodowania za represje z okresu komunizmu – druk nr 2380
9 2365 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2365
10 2350 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 2350 - wniosek o zamknięcie dyskusji - zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
11 2350 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 2350 - wniosek o głosowanie bez dyskusji - zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
12 2350 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 2350 - wniosek o zarządzenie przerwy w obradach zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
13 2350 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 2350 - wniosek o przerwanie sesji - zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
14 2350 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 2350 - wniosek o zarządzenie przerwy w obradach - zgłoszony przez radnego B. Pobożego
15 2350 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 2350 – poprawka zgłoszona przez radnego W. Klimiuka
16 2350 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 2350
17 2351 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 2351
18 2359 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat – druk nr 2359
19 2359 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat – druk nr 2359 – wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w spr. przerwanej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – zgłoszony przez radnego B. Pobożego
20 2359 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat – druk nr 2359 – wniosek o wprowadzenie punktu: Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w spr. rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej przy ul. Niecałej 14 w Warszawie – zgłoszony przez radnego B. Pobożego