Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
2 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach - wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza
3 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1425 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na 2021 rok – druk nr 1425 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
4 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1426 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 1426 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
5 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1427 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 1427 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
6 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1428 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1428 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
7 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1429 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 1429 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
8 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1430 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (ul. Rudnickiego) – druk nr 1430 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
9 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1431 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (ul. Połczyńska) – druk nr 1431 – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
10 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1435 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań Policji wobec mieszkanek i mieszkańców Warszawy – uczestników protestów pod nazwą „Strajk Kobiet” – druk nr 1435 – wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (KO)
11 Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 1432 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXVIII/1199/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1432 – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
12 1435 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań Policji wobec mieszkanek i mieszkańców Warszawy – uczestników protestów pod nazwą „Strajk Kobiet” – druk nr 1435 - wniosek w sprawie zamknięcia dyskusji – zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
13 1435 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań Policji wobec mieszkanek i mieszkańców Warszawy – uczestników protestów pod nazwą „Strajk Kobiet” – druk nr 1435 - wniosek w sprawie reasumpcji głosowania - zgłoszony przez radnego B. Pobożego
14 1435 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań Policji wobec mieszkanek i mieszkańców Warszawy – uczestników protestów pod nazwą „Strajk Kobiet” – druk nr 1435 - głosowanie poprawki zgłoszonej przez radnego M. Szpądrowskiego
15 1435 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie działań Policji wobec mieszkanek i mieszkańców Warszawy – uczestników protestów pod nazwą „Strajk Kobiet” – druk nr 1435
16 1432 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały Nr XXXVIII/1199/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 1432
17 1416 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1416
18 1300 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1300 +A, B, C - głosowanie poprawki zgłoszonej przez radnego P. Mazurka (PiS)
19 1300 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1300 +A, B, C - głosowanie poprawki nr 3 zgłoszonej przez radnego M. Szpądrowskiego
20 1300 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1300 +A, B, C - głosowanie poprawki nr 4 zgłoszonej przez radnego M. Szpądrowskiego