Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LXIV sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek o wprowadzenie 2335 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Żłobka nr 74 w Warszawie, ul. Wojciecha Bogusławskiego 5 – druk nr 2335 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
2 Przyjęcie porządku obrad LXIV sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek o wprowadzenie 2336 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 2336 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
3 Przyjęcie protokołu obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy
4 Przyjęcie protokołu obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy
5 2336 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 2336
6 2324 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2324
7 2301+A,B,C – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 2301+autopoprawki
8 2302+A,B,C – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2302+autopoprawki
9 2130+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C”– druk nr 2130 + A - głosowania poprawki Nr 1 - zgłoszonej podczas Komisji Ładu Przestrzennego
10 2130+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C”– druk nr 2130 + A - głosowania poprawki Nr 2 - zgłoszonej podczas Komisji Ładu Przestrzennego
11 2130+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C”– druk nr 2130 + A - głosowania poprawki Nr 3 - zgłoszonej podczas Komisji Ładu Przestrzennego
12 2130+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C”– druk nr 2130 + A - głosowania poprawki Nr 4 - zgłoszonej podczas Komisji Ładu Przestrzennego
13 2130+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C”– druk nr 2130 + A - zwrócenia projektu uchwały wnioskodawcy
14 1970+A,B – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II – druk nr 1970 + A i B - głosowania poprawki – zgłoszonej podczas Komisji Ładu Przestrzennego
15 1970+A,B – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II – druk nr 1970 + A i B - głosowania wniosku mniejszości – zgłoszonego podczas Komisji Ładu Przestrzennego
16 1970+A,B – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II – druk nr 1970 + A i B - zwrócenia projektu uchwały wnioskodawcy
17 2297 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C – druk nr 2297
18 2300+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego – druk nr 2300 + A
19 2308 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej – druk nr 2308
20 2309 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2309