Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o przesunięcie punktu 21 (Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Szpitalowi Specjalistycznemu im. Świętej Rodziny Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania nieruchomości m.st. Warszawy – druk nr 2270) w porządku obrad na pozycję 19 (po druku nr 2274) – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
2 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie 1970+A,B – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II – druk nr 1970 + A i B – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
3 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2284 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Muzeum Warszawy – druk nr 2284 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
4 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2285 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 2285 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
5 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2286 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej miasta Kijów, Charków i Lwów – druk nr 2286 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
6 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2287 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana – druk nr 2287 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
7 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o wprowadzenie 2288 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty netto Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2021 – druk nr 2288 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
8 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o przesunięcie punktu 38 (Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy – druk nr 2246) w porządku obrad na pozycję 44 (po druku nr 2281) – zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
9 Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek o zdjęcie i odesłanie do pierwszego czytania 1970+A,B – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II – druk nr 1970 + A i B – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę
10 Przyjęcie protokołu obrad LXI sesji Rady m.st. Warszawy.
11 2276+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2276 + A
12 2286 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej miasta Kijów, Charków i Lwów – druk nr 2286
13 2197+A,B – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu Fortu Mokotów i Wyględowa - część I – druk nr 2197 + A, B
14 2247 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego – druk nr 2247
15 2248+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada – druk nr 2248 + A
16 2267 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa – druk nr 2267
17 2287 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana - druk nr 2287
18 2244 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 im. Eunice Kennedy Shriver w Warszawie, ul. Elektoralna 12/14 w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie, ul. Elektoralna 12/14 – druk nr 2244
19 2261 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy – druk nr 2261
20 2262 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych – druk nr 2262