Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 2224 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota do nieodpłatnego korzystania na okres 6 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres do 6 lat, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego 18A, Szkolnej 2B, Szkolnej 2C w Raszynie – druk nr 2224 – druk nr 2224 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
2 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2241 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 2241 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
3 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2242 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok – druk nr 2242 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
4 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o przesunięcie punktu 57 (Informacja Prezydenta miasta stołecznego Warszawy na temat dotychczasowych i planowanych działań Miasta w związku z przyjmowaniem uchodźców – ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz organizowania pomocy dla osób zamieszkałych na zaatakowanych terenach) w porządku obrad na pozycję 6 (po druku nr 2226) – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
5 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 2130+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C” – druk nr 2130+A – zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar
6 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 2129+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „A” – druk nr 2129 + A – zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar
7 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 2197+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu Fortu Mokotów i Wyględowa - część I – druk nr 2197 + A – druk nr 2197+A – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
8 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2243 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady m.st. Warszawy – druk nr 2243 – zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
9 Przyjęcie porządku obrad LXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 2213 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 2213 (Rondo Liczby Pi) – zgłoszony przez radną A. Auksel-Sekutowicz
10 Przyjęcie protokołu obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy
11 2232+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2232+A
12 2195+A,B,C – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 2195+autopoprawki
13 2196+A,B,C – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2196+autopoprawki
14 2226 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 2226
15 2214 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom – druk nr 2214
16 2241 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 2241
17 2199 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy – druk nr 2199
18 2194+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego w Dzielnicy Wesoła – druk nr 2194+A
19 2187 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2187 (ul. K. Jędrusik)
20 2188 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2188 (ul. S. Dygata)