Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2178 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 201 „Misia Ursynka” w Warszawie ul. Wilczy Dół 4 – druk nr 2178 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
2 Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2179 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia CLXVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Warszawie, ul. Koncertowa 4 – druk nr 2179 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
3 Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2180 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 2180 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską
4 Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2184 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wsparcia Ukrainy – druk nr 2184 – zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy M. Roguską
5 Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o zdjęcie 2158 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 2158 – zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji B. Pobożego
6 Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2183 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Mirona Białoszewskiego – druk nr 2183 – zgłoszony przez radną A. Wyrwał
7 Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2182 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 2182 – zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
8 Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek o wprowadzenie 2185 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy – druk nr 2185 – zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupiń
9 Przyjęcie protokołu obrad LIX sesji Rady m.st. Warszawy
10 2184 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wsparcia Ukrainy – druk nr 2184
11 2183 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Mirona Białoszewskiego – druk nr 2183
12 2165 + A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2165 + A
13 2182 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy - druk nr 2182
14 2185 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy – druk nr 2185
15 2151 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu zapłaty należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających m.st. Warszawie od Spółki Kinoteka Multiplex Sp. z o.o. – druk nr 2151
16 2128 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Parku Polskich Wynalazców – druk nr 2128
17 2127 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przeniesienia pomnika Cesarza Napoleona I – druk nr 2127
18 2150 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście – druk nr 2150
19 2152 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie – druk nr 2152
20 2157 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer – druk nr 2157