Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 - wniosek o zdjęcie 2066 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie, ul. Dolna 19 – druk nr 2066 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
2 - wniosek o wprowadzenie 2123 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. J.B. Flatta 7 – druk nr 2123 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
3 - wniosek o wprowadzenie 2124 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia Przedszkola nr 436 w Warszawie, ul. Sarmacka 4 – druk nr 2124 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
4 - wniosek o wprowadzenie Informacji na temat powodu ustalenia różnych terminów zwołania sesji w dzielnicach Praga Północ oraz Rembertów przez Prezydenta m.st. Warszawy w trybie nadzoru, na takiej samej podstawie prawnej – zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
5 Przyjęcie protokołu obrad LVII sesji Rady m.st. Warszawy
6 Przyjęcie protokołu obrad LVIII sesji Rady m.st. Warszawy
7 2122 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – druk nr 2122
8 2087 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową – druk nr 2087
9 2067+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste-rejon ulicy Towarowej – druk nr 2067 + A
10 2068+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXI/519/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – druk nr 2068 + A
11 2069+A – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan – druk nr 2069 + A
12 2047 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wygoda - część południowa – druk nr 2047
13 2078 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” – druk nr 2078
14 2079 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior”– druk nr 2079
15 2080 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – druk nr 2080
16 2081 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer – druk nr 2081
17 2070 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne – druk nr 2070
18 2077 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 2077
19 2045 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Bursy nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, ul. W. Reymonta 16 – druk nr 2045
20 2095 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 291 w Warszawie, ul. H. Dembińskiego 1 – druk nr 2095