Aktualne zestawienie dla: Maciej Binkowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2039 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Gabriela Narutowicza – druk nr 2039 – zgłoszony w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej przez radnego P. Żbikowskiego
2 Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2038 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie nieużywania materiałów pirotechnicznych – druk nr 2038 – zgłoszony w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej przez radną R. Niewitecką
3 Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2036 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na rok 2021 – druk nr 2036 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
4 Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2035 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2022 rok – druk nr 2035 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
5 Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o przesunięcie pkt. 5 – druk nr 2034 po pkt 9 – druk nr 1927 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
6 Przyjęcie protokołu obrad LVI sesji Rady m.st. Warszawy.
7 2039 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Gabriela Narutowicza – druk nr 2039
8 2038 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie nieużywania materiałów pirotechnicznych – druk nr 2038
9 2029 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2022 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2029
10 2030 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich – druk nr 2030
11 1988 + A, B, C, D - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 – druk nr 1988 + A, B, C, D
12 1989 + A, B, C, D - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1989 + A, B, C, D
13 1926 + A, B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 1926 + A, B poprawka zgłoszona przez radnego T. Herbicha i D. Figurę
14 1926 + A, B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 1926 + A, B - poprawka nr 1 zgłoszona przez radnego W. Klimiuka
15 1926 + A, B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 1926 + A, B - poprawka nr 2 zgłoszona przez radnego W. Klimiuka
16 1926 + A, B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 1926 + A, B - poprawka nr 3 zgłoszona przez radnego W. Klimiuka
17 1926 + A, B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 1926 + A, B
18 1927 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 1927 + A, B, C - poprawka nr 1 zgłoszona przez radną A. Żebrowską
19 1927 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 1927 + A, B, C - poprawka nr 2 zgłoszona przez radną A. Żebrowską
20 1927 + A, B, C - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 1927 + A, B, C - poprawka nr 3 zgłoszona przez radną A. Żebrowską