Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2008 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2008 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
2 Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2009 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2009 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
3 Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2023 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana – druk nr 2023 – zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
4 Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1970 + A, B - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II – druk nr 1970 + A, B - zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego
5 Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2028 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wezwania Prezydenta Rafała Trzaskowskiego do zwrotu mieszkańcom Warszawy opłat za odbiór odpadów komunalnych w zakresie pobieranym na mocy uchwały Rady Warszawy uznanej prawomocnie za nieważną – druk nr 2028 – zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
6 Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu:Informacja Prezydenta m. st. Warszawy na temat powodów wstrzymania sesji Rady Dzielnicy Praga Północ do końca marca 2021 r. w sytuacji stwierdzenia złamania przepisów statutu przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz reakcji na samowolne zamykanie przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy punktów dotyczących odwołania członków Prezydium Rady bez przeprowadzenia głosowania – zgłoszony przez radnego W. Klimiuka
7 Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 2026 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie nowej deklaracji klimatycznej w ramach inicjatywy międzynarodowej „Porozumienie Burmistrzów na rzecz energii i klimatu” – druk nr 2026 – zgłoszony przez radną D. Niewitecką
8 1978 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego – druk nr 1978
9 2026 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie nowej deklaracji klimatycznej w ramach inicjatywy międzynarodowej „Porozumienie Burmistrzów na rzecz energii i klimatu” – druk nr 2026
10 2008 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2008
11 1981 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – druk nr 1981 (dot. odcinka ul. Ogórkowej)
12 1982 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany i zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 1982 (ul. Mewy oraz dot. odcinka ul. Gruchacza)
13 1983 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – druk nr 1983 (ul. Zamienna)
14 1998 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 1998
15 1969 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego – druk nr 1969 + A
16 1984 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część III – rejon Placu Kasztelańskiego – druk nr 1984
17 1985 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec – druk nr 1985
18 1987 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie Alei Solidarności – druk nr 1987 + A
19 1996 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – druk nr 1996
20 1997 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat – druk nr 1997 - wniosek o odesłanie projektu uchwały do Komisji zgłoszony przez radnego T.Herbicha